Xây dựng cơ sở chính trị khu vực biên giới vững mạnh

Thứ 3, 26.10.2021 | 00:00:00
262 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn xác định công tác tham gia xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở địa bàn biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm lãnh đạo và tổ chức xây dựng khu vực biên giới (KVBG) vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Để tham gia xây dựng cơ sở chính trị KVBG vững mạnh, từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thực hiện chủ trương phân công đảng viên các đồn biên phòng tham dự sinh hoạt chi bộ thôn và phụ trách các hộ gia đình ở KVBG. Hiện nay, BĐBP tỉnh duy trì tốt việc phân công đảng viên các ĐBP tham gia sinh hoạt tại 81 chi bộ thôn và phân công 192 đảng viên phụ trách 697  gia đình. Các đảng viên đã tích cực tham mưu cho chi bộ trong phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về phát triển kinh tế, xã hội, quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) thôn, bản. Đồng thời, đảng viên các đồn biên phòng thường xuyên tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức, đoàn thể quần chúng ở thôn các chủ trương, biện pháp lãnh đạo và tổ chức cho Nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà học sinh trên địa bàn huyện Văn Lãng

Đồng chí Lý Viết Giòn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Co Khuất, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc cho biết: Chi bộ có đảng viên của đồn biên phòng Thanh Lòa tham dự sinh hoạt, các đảng viên của đồn biên phòng đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, bám sát tình hình địa bàn, chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia ý kiến xây dựng nội dung nghị quyết lãnh đạo của chi bộ chất lượng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đi vào cuộc sống.

Điểm nổi bật năm 2021, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp ủy cấp xã biên giới nhiệm kỳ 2020 – 2025; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy 5 huyện biên giới tổ chức trao quyết định và giao nhiệm vụ cho 5 đồng chí tham gia cấp ủy cấp huyện và 21 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã, thị trấn biên giới. Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh làm việc với Huyện ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ 5 huyện biên giới hiệp thương, giới thiệu 5 đồng chí chỉ huy các đồn biên phòng tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đã trúng cử 100%. Ngoài ra, các đồn biên phòng đã tham mưu cho UBND các xã, thị trấn biên giới chuẩn bị tốt các nội dung, góp phần phục vụ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Phù Văn Tỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng cho biết: Trùng Khánh là xã biên giới nằm trên địa bàn đồn biên phòng Na Hình phụ trách. Thời gian qua, đội ngũ đảng viên ĐBP tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã những chủ trương, biện pháp phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng, xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn thể thôn vững mạnh. Đảng viên đồn biên phòng còn kịp thời thông tin tình hình, vụ việc có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm để làm cơ sở cho cấp ủy, chi bộ có biện pháp tuyên truyền, giáo dục và vận động người dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn tham gia giúp dân làm đường giao thông nông thôn

Cùng với đó, xác định rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đồn biên phòng tập trung xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Qua đó, tổ chức các cuộc hội thảo tham quan mô hình cho chính quyền, đoàn thể và Nhân dân các xã biên giới, nhân rộng mô hình bằng cách hỗ trợ giống, vốn sản xuất và tuyên truyền, hướng dẫn giúp đỡ đồng bào học tập và làm theo. Năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng, hỗ trợ cho bà con sinh sống ở KVBG 23.768 cây, con giống trồng các loại gồm: 1.000 cây trà hoa vàng, 10.000 cây thông, 600 cây dẻ, 5.354 cây đào, 730 cây ăn quả cho hội viên phụ nữ nghèo và 700 con gà giống…

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phân công đảng viên các đồn biên phòng tích cực bám nắm địa bàn, tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con; chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/457184-xay-dung-co-so-chinh-tri-khu-vuc-bien-gioi-vung-manh.html

  • Từ khóa
Thủ tướng: Không hy sinh an sinh xã hội, môi trường chạy theo tăng trưởng
Thủ tướng: Không hy sinh an sinh xã hội, môi trường chạy theo tăng trưởng

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.