Văn Lãng: Vướng mắc trong thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn

Thứ 3, 30.11.2021 | 16:53:16
417 lượt xem

Việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn nhằm tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị tại cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại Văn Lãng, việc thực hiện chủ trương này đang gặp một số vướng mắc, khó khăn.

Trong số 17 xã, thị trấn của huyện Văn Lãng, chưa có đơn vị nào đạt tỷ lệ 100% số thôn nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phần lớn tại mỗi đơn vị, việc kiêm nhiệm chỉ được thực hiện được từ 1 đến 3 thôn.

Đơn cử như tại xã Hồng Thái, từ năm 2020 đến nay, toàn xã chỉ có 1/7 thôn (chiếm 14,3%) thực hiện được kiêm nhiệm chức danh. Ông Chu Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm, xem xét, triển khai tại thôn có đủ điều kiện (Pác Bó). Còn tại các thôn khác, do chưa tìm được nhân sự đảm đương được cả “hai vai” nên chưa thực hiện được kiêm nhiệm chức danh.

Đảng ủy xã Bắc La thảo luận và thống nhất phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, 8/8 thôn thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn

Tương tự Hồng Thái, các xã như: Bắc Việt, Thanh Long, Hội Hoan đều là những xã có tỷ lệ thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đạt thấp (chưa đạt 20%). Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: vướng mắc chính trong thực hiện kiêm nhiệm hai chức danh này là do thiếu nhân sự. Thực tế, tại một số thôn, trưởng thôn được tín nhiệm nhưng chưa phải đảng viên hoặc một số bí thư chi bộ có năng lực, trách nhiệm nhưng tuổi cao… Khi làm bí thư chi bộ và trưởng thôn, công việc nhiều hơn nhưng phụ cấp chức vụ không tăng nhiều  nên nhiều đồng chí ái ngại và chưa thực sự sẵn sàng thực hiện việc kiêm nhiệm.

Song song với đó, sau khi sáp nhập thôn, địa bàn rộng, người đông hơn nên tại một số nơi đã thôi việc kiêm nhiệm. Đơn cử như tại xã Gia Miễn, năm 2020, xã đã có 3/8 thôn thực hiện kiêm nhiệm chức danh, tuy nhiên, đầu năm 2021, sau khi sáp nhập 3 thôn, hiện toàn xã không có thôn nào có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Hiện nay, trong số 167 thôn, khu phố trên địa bàn huyện, chỉ có 56 thôn, khối phố thực hiện kiêm nhiệm hai chức danh, chiếm 33,5%. Văn Lãng là huyện có tỷ lệ cơ sở thực hiện nhất thể hóa 2 chức danh thấp nhất so với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trước thực trạng đó, cấp ủy huyện, xã trên địa bàn đang tập trung gỡ những nút thắt để triển khai hiệu quả chủ trương. Bà Nông Thị Hương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với các cơ sở rà soát nhân sự để chuẩn bị cho cuộc bầu trưởng thôn và bí thư chi bộ nhiệm kỳ tới. Trong đó, tập trung, định hướng nhân sự từ sớm để kịp thời tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ kế cận.

Cùng đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng chỉ đạo các cấp ủy xã, thị trấn bám sát cơ  sở, quan tâm bồi dưỡng đối với các bí thư chi bộ trẻ, nhiệt huyết với công việc, chú trọng công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trưởng thôn và những quần chúng trẻ có năng lực, trình độ, trách nhiệm đang sinh sống, làm việc tại địa bàn để xây dựng đội ngũ kế cận.

Việc kiêm nhiệm chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn góp phần tinh gọn bộ máy, tạo sự thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công việc. Hiện nay, Huyện ủy Văn Lãng đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện chủ trương. Trong đó, phấn đấu đến hết năm 2022 đạt 82,5% và đến hết năm 2025 đạt 92,6% số thôn, khu phố thực hiện nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố.


PHƯƠNG DUNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/464943-van-lang-vuong-mac-trong-thuc-hien-bi-thu-chi-bo-kiem-truong-thon.html


  • Từ khóa