Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở Bình Gia: Bám sát mục tiêu, nâng cao hiệu quả

Thứ 2, 06.12.2021 | 14:44:50
221 lượt xem

Những năm qua, huyện Bình Gia đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, qua đó, góp phần quan trọng trong nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã.

Căn cứ tình hình thực tế, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng và cần thực hiện thường xuyên, đảm bảo hiệu quả. Theo đó, BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 98-KH/HU ngày 29/11/2018 về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Công chức thị trấn Bình Gia trao đổi công việc

Trong đó, kế hoạch đã xác định rõ mục tiêu cụ thể đối với cấp xã, phấn đấu đến năm 2020, có từ 40% cán bộ trở lên và từ 60% công chức trở lên có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hóa về lý luận chính trị (LLCT), chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Để đạt được mục tiêu đề ra, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng… qua đó, xác định nhu cầu cho cả giai đoạn và hằng năm. Đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch ngay từ đầu nhiệm kỳ; khuyến khích, động viên đội ngũ CBCC chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc…

Theo đó, hằng năm, BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng căn cứ theo nhu cầu thực tế của các đơn vị. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để đảm bảo chất lượng trong đào tạo, bồi dưỡng. Hiện nay, huyện có 12 giảng viên kiêm chức với trình độ từ đại học trở lên, đội ngũ này có kỹ năng sư phạm tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2018 đến nay, huyện mở được 65 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 4.800 học viên… Qua đây, giúp đội ngũ CBCC hoàn thiện kỹ năng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng thường xuyên chọn cử đội ngũ CBCC cấp xã đi đào tạo về chuyên môn để đáp ứng yêu cầu thực tế. Từ năm 2018 đến nay, trung bình mỗi năm, UBND huyện cử trên 10 CBCC cấp xã tham gia đào tạo chuyên môn phù hợp với tính chất công việc, đơn cử như từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện cử 11 CBCC cấp xã đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hoàn thiện văn bằng.

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực vận động đội ngũ CBCC chủ động học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ông Lương Hoàng Đựng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết: Ngoài việc tạo điều kiện cho đội ngũ CBCC xã tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cấp ủy, chính quyền xã cũng động viên đội ngũ này tích cực học hỏi. Nhiều đồng chí cán bộ xã chủ động xin đi học nâng cao trình độ, đảm bảo hài hòa giữa công việc và lịch học. Đến nay, xã có 17/17 CBCC đạt chuẩn về chuyên môn và trình độ LLCT, 15/17 đồng chí đã có bằng đại học phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Theo đánh giá của cấp ủy cơ sở, mỗi CBCC cấp xã khi học xong các chương trình đào tạo hoặc bồi dưỡng đã nắm được những vấn đề cơ bản về lý luận, được bồi dưỡng và hoàn thiện những kỹ năng cần thiết, sau khi trở về công tác đã phát huy được năng lực nghiệp vụ, tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Với sự sát sao của cấp ủy các cấp, đến nay, huyện Bình Gia có 368 CBCC cấp xã, tỷ lệ đạt chuẩn về chuyên môn đạt 97,8%; chuẩn về LLCT đạt trên 95%. Trong đó có 41,9% cán bộ và 70,7% công chức cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hóa về LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác. Con số này vượt mục tiêu so với Kế hoạch số 98-KH/HU đã đề ra.

Không chỉ dừng lại ở đây, thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với chỉ tiêu cơ cấu phù hợp… đặc biệt, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận có năng lực, phẩm chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của địa phương.


THANH MAI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/466135-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-cap-xa-o-binh-gia-bam-sat-muc-tieu-nang-cao-hieu-qua.html


  • Từ khóa
Nỗ lực cao nhất để giải toả nông sản ùn ứ tại cửa khẩu
Nỗ lực cao nhất để giải toả nông sản ùn ứ tại cửa khẩu

Tới nay, hoạt động thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn có thể trở lại nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, năng lực bốc dỡ hàng hóa càng ngày càng hạn...