Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổng kết công tác năm 2021

Thứ 3, 18.01.2022 | 00:00:00
256 lượt xem

Chiều 17/1, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.


Các tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021 

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh; Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hiện nay, toàn tỉnh có 176 trang web, fanpage hoạt động trên Internet, trong năm đã đăng tải hơn 38.500 tin, bài, video, góp phần chia sẻ các thông tin tích cực, “pha loãng” các thông tin tiêu cực. Đồng thời, ban chỉ đạo các cấp thường xuyên huy động lực lượng đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng.

Cùng đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác TTĐN. Năm 2021, các cấp ủy, chính quyền đã tuân thủ các nguyên tắc về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận để cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhận thức đúng đắn và có trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Trong năm, các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư được triển khai phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định tình hình biên giới; công tác phối hợp trong phòng, chống dịch qua biên giới được thực hiện đồng bộ, đảm bảo lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu, các vụ việc trên khu vực biên giới được phát hiện kịp thời, giải quyết ổn thỏa trên tinh thần hữu nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, bổ sung, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được.

Đồng chí đề nghị: Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới, ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 các cấp nhanh chóng kiện toàn nhóm chuyên gia, lực lượng tham mưu các cấp, đội ngũ cộng tác viên, lực lượng nòng cốt; chỉ đạo định hướng, nắm bắt, ngăn chặn xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng, nhất là thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Đồng thời tăng cường chia sẻ, lan tỏa tin, bài tích cực mang tính định hướng dư luận, tạo sức lan tỏa; tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời xử lý những đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiêu cực.


Đồng chí Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị 

Đối với công tác thông tin đối ngoại, các cơ quan, thành viên liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới và nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Cùng đó, thông tin kịp thời hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh với các nước và bạn bè quốc tế; chủ động tích cực hội nhập, nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh Lạng Sơn với các đối tác trong và ngoài nước…


Các cá nhân được nhận giấy khen của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

Nhân dịp này, 10 tập thể và 8 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác TTĐN năm 2021. Nhiều cá nhân, tập thể được nhận giấy khen của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 và Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh.


THANH MAI – PHƯƠNG DUNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/475672-ban-chi-dao-thuc-hien-nghi-quyet-35-va-ban-chi-dao-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-tong-ket-cong-tac-nam-2021.html

  • Từ khóa