Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài

Thứ 4, 19.01.2022 | 00:00:00
270 lượt xem

Tiếp tục chương trình làm việc tại Phiên họp thứ 7, sáng 19-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sáng Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Báo cáo trước khi giao kế hoạch 639.061,016 tỷ đồng

Theo báo cáo của Chính phủ, trong tổng số vốn ngân sách Trung ương 1.090.014,445 tỷ đồng Quốc hội đã phân bổ cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tại Nghị quyết số 29/2021/QH15, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 chi tiết cho cho 4.587 nhiệm vụ, dự án  với tổng số vốn là 824.760,583 tỷ đồng, chiếm khoảng 76% số vốn Quốc hội đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Tổng số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch là 639.061,016 tỷ đồng.

Chính phủ trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 340 dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương trong nước là 88.099,585 tỷ đồng.

Chính phủ cũng xin ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương với tổng số vốn là 8.208,361 tỷ đồng từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ để thực hiện 42 dự án chuyển tiếp, khởi công mới; 7 dự án mới chưa được Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Tiến độ giao vốn chậm

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường dẫn ý kiến Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, tiến độ giao vốn như vậy là chậm, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đề nghị Chính phủ quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án để phân bổ hết số vốn còn lại theo quy định.

Một số ý kiến của Thường trực Ủy ban đề nghị làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc giao vốn chậm, đồng thời đề nghị quy định thời hạn hoàn thành việc phân bổ, giao vốn (trước tháng 9-2022).

Sau thời hạn này, các dự án không hoàn thành thủ tục đầu tư thì cần cắt giảm toàn bộ số vốn dự kiến bố trí, đưa vào dự phòng để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lập kế hoạch, quản lý và sử dụng vốn. Ngoài ra, đề nghị Chính phủ làm rõ việc chậm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc phân bổ vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để phân bổ hết số vốn còn lại (542.753,07 tỷ đồng) theo đúng quy định. Đồng thời, điều hòa, phối hợp chặt chẽ với nguồn lực dành cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, sớm phát huy hiệu quả kinh tế, xã hội.

Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến thống nhất chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định; điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài
 Một số đại biểu dự phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với những dự án và mức phân bổ vốn cụ thể cho từng dự án của các bộ, ngành, địa phương đã tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 29/2021/QH15; giao Chính phủ chịu trách nhiệm hoàn thiện danh mục dự án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu công trung hạn, bảo đảm việc phê duyệt, giao danh mục, phân bổ vốn cho từng dự án phải tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Việc bố trí vốn phải tập trung, không dàn trải. Việc thay thế dự án không làm thay đổi tổng mức vốn theo cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được Quốc hội quyết định. Đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm và quyết liệt tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư, không để tiếp tục ách tắc, chậm trễ kéo dài qua nhiều năm.

Với danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án của các bộ, ngành, địa phương chưa tuân thủ đúng quy định, số vốn còn lại chưa phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục rà soát, tổng hợp danh mục và phương án phân bổ vốn cho từng dự án theo nguyên tắc, tiêu chí quy định trong Luật Đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sớm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến; khẩn trương phân bổ cho các Chương trình mục tiêu quốc gia trong Quý 1-2022.

Chính phủ bảo đảm điều hòa nguồn vốn của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn đầu tư công của chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng, có khả năng hấp thụ vốn, bảo đảm vốn đầu tư công hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung giải ngân trong 2 năm 2022, 2023. Đồng thời bảo đảm nguồn vốn để triển khai, hoàn thành các dự án thành phần trong dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, các dự án trọng điểm quan trọng, cấp thiết đang chuẩn bị đầu tư hoặc đang triển khai trước trong năm 2023 để thực hiện trong năm 2024 và 2025.

Chính phủ khẩn trương hoàn thiện danh mục mức vốn cho các dự án sử dụng vốn đầu tư công của chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.


CHIẾN THẮNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-cho-y-kien-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-von-nuoc-ngoai-683900

  • Từ khóa