Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát tại Đảng ủy Quân sự tỉnh

Thứ 3, 27.09.2022 | 09:04:40
406 lượt xem

Ngày 26/9, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tại Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2022.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Theo báo cáo tại buổi giám sát, trong hơn 2 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quốc phòng địa phương. Theo đó, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện vững chắc có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh được duy trì, thực hiện có chất lượng. Kết quả, năm 2020, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2021 hoàn thành tốt nhiệm vụ và 6 tháng đầu năm 2022 hoàn thành nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân sự tỉnh, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế.

Đồng chí đề nghị: Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật. Cùng với đó triển khai các hoạt động thi đua, tuyên truyền, gắn với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc; chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; chấp hành nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; đồng thời duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, chủ động kiểm tra, phát hiện vi phạm và có biện pháp ngăn chặn, khắc phục kịp thời…


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/529483-doan-giam-sat-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-giam-sat-tai-dang-uy-quan-su-tinh.html

  • Từ khóa