Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11

Thứ 6, 25.11.2022 | 15:09:19
658 lượt xem

Sáng 25/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11/2022. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, từ điểm cầu tỉnh kết nối đến huyện, xã, với 171 điểm cầu và hơn 3.300 đại biểu tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có: báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy: Quân sự, Biên phòng, Công an tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; báo cáo viên Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 338; lãnh đạo phòng, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe truyền đạt hai chuyên đề: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trong chuyên đề đầu tiên, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thông tin kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức được 673 cuộc tuyên truyền về công tác phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực với hơn 97.000 nghìn lượt người dự; Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh duy trì, đăng tải 345 tin, bài phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các cơ quan, đơn vị chuyển đổi vị trí công tác 892 trường hợp; thực hiện công khai, báo cáo việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 536 đơn thư, khiếu nại tố cáo, đã xử lý 522/536 đơn, đạt 97,36%. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố 9 vụ, 39 bị can liên quan đến tội phạm về tham nhũng, chức vụ, tiêu cực…

Với chuyên đề thứ hai, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã khẳng định vai trò, ý nghĩa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời, thông tin kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trên địa bàn tỉnh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Từ 1/12/2021 đến ngày 15/10/2022, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 334 tổ chức đảng và 715 đảng viên, trong đó có 594 cấp ủy viên các cấp. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu 44 tổ chức đảng, 136 đảng viên, có 57 cấp ủy viên các cấp. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 285 tổ chức đảng, 618 đảng viên, có 458 cấp ủy viên các cấp…


Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Trong chương trình, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về một số kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cấp trung ương; quán triệt văn bản mới của trung ương, tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Thời gian tới, các báo cáo viên tích cực tuyên truyền các thông tin, tài liệu tại hội nghị này và văn bản định hướng tuyên truyền định kỳ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành.

Đồng thời, quan tâm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng các hình thức, quy mô phù hợp, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật; kết quả Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV; các hoạt động đối ngoại và tham dự hội nghị quốc tế của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Cùng đó, tuyên truyền kết quả tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong tháng.


DƯƠNG DUYÊN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/543222-hoi-nghi-bao-cao-vien-cap-tinh-thang-11.html


  • Từ khóa