Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ 5, 01.12.2022 | 15:12:13
1,117 lượt xem

Chiều 30/11/2022, Thành ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười một (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.


Các đại biểu tham dự hội nghị 

Hội nghị lần này tập trung thảo luận, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm 2022.

Theo đó, trong 22 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị, có 19/22 chỉ tiêu đạt và vượt (3 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chưa đánh giá); 5/5 nhóm nhiệm vụ trong tâm hoàn thành tốt và xuất sắc.

Tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển toàn diện, trong đó, tốc độ tăng trưởng một số ngành kinh  tế chủ yếu đạt 12,2% (mục tiêu 10-11%). Một số nhiệm vụ vượt kế hoạch đề ra cao so với kế hoạch của năm như: kết quả thu ngân sách nhà nước tính đến hết ngày 22/11 đạt 465 tỷ đồng, vượt 29% dự toán tỉnh giao; ước hết năm 2022 đạt hơn 500 tỷ đồng, vượt 38,8% dự toán tỉnh giao; công tác giải phóng mặt bằng các dự án, quản lý đô thị và trật tự xây dựng được thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn thành phố tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2022 vẫn còn một số hạn chế như: công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản tại một số nơi chưa chặt chẽ; việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đổ địa chính còn chậm; một số dự án đầu tư xây dựng còn chậm tiến độ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá toàn diện về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2022; nêu rõ những hạn chế, đồng thời phân tích, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn về nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 đề ra là: tốc độ tăng trưởng một số ngành kinh tế chủ yếu tăng 11-12%; tổng lượng khách du lịch đạt 2.865 nghìn lượt; thu nội địa đạt 400 tỷ đồng; xây dựng 2 thôn kiểu mẫu và 6 khu dân cư kiểu mẫu; duy trì 8/8 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2%; phấn đấu kết nạp 230 đảng viên mới trở lên; phấn đấu 90% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ);…


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế – xã hội; tập trung triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án; thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư triển khai xây dựng cụm công nghiệp Quảng Lạc; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu ngân sách nhà nước; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa – xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, tỉnh và thành phố; tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;…

Tại hội nghị lần này, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022; chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023; chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2023; và một số báo cáo về các nội dung khác…


TRÍ DŨNG - HOÀNG CƯỜNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/544403-ban-chap-hanh-dang-bo-thanh-pho-lang-son-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023.html

  • Từ khóa