Thành phố Lạng Sơn: Cưỡng chế, thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới Mai Pha

Thứ 2, 16.05.2022 | 15:26:04
503 lượt xem

Ngày 16/5, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu đô thị mới Mai Pha thuộc xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đối với 13 hộ chưa nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng theo các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường của UBND thành phố Lạng Sơn.UBND thành phố huy động phương tiện thực hiện giải toả các thửa đất thuộc diện phải cưỡng chế thu hồi đất

Trước đó, UBND thành phố Lạng Sơn đã thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định của pháp luật như ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ bị ảnh hưởng. Đồng thời UBND thành phố đã thành lập các tổ công tác tuyên truyền vận động giải thích về cơ chế thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án đến từng gia đình. Tuy nhiên, vẫn có 25 trường hợp không chấp hành, UBND thành phố đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp này từ ngày 9/5/2022 đến 16/5/2022.

Trước khi thực hiện cưỡng chế UBND thành phố đã công bố công khai các quyết định cưỡng chế và tổ chức đối thoại tuyên truyền với các hộ dân, đến hết ngày 15/5/2022 đã có 12 trường hợp đã chấp hành đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên vẫn còn 13 hộ chưa chấp hành buộc UBND thành phố Lạng Sơn phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Tại buổi cưỡng chế UBND thành phố đã đọc các quyết định cưỡng chế đối với 13 hộ nằm trong diện phải giải toả nhưng không chấp hành các quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của nhà nước.

Với sự vào cuộc trách nhiệm của các lực lượng và sự chuẩn bị đẩy đủ về phương tiện cơ sở vật chất, buổi cưỡng chế đã diễn ra theo đúng phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn đối với người và phương tiện thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Được biết dự án khu đô thị mới Mai Pha thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất có diện tích hơn 90 ha với 603 gia đình và 3 tổ chức bị ảnh hưởng. UBND thành phố đã ban hành 599 thông báo thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường cho 129 hộ, đã chi trả cho 54 hộ với tổng kinh phí 14,8 tỷ đồng.


TRANG NINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/499893-thanh-pho-lang-son-cuong-che-thu-hoi-dat-thuc-hien-du-an-khu-do-thi-moi-mai-pha.html

  • Từ khóa