3 cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh thực hiện thông quan hàng hóa bình thường

Thứ 3, 17.05.2022 | 17:58:30
271 lượt xem

Những ngày vừa qua, có một số thông tin về việc Trung Quốc tiếp tục thực hiện phong tỏa một số địa phương thuộc Quảng Tây (trong đó có thị Bằng Tường, Quảng Tây) để kiểm soát dịch COVID-19. Vì vậy có nhiều doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) lo ngại hoạt động thông quan hàng hóa qua 3 cửa khẩu đường bộ của tỉnh (Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Tân Thanh, Cửa khẩu Chi Ma) gặp khó khăn.Xe chở hàng hóa xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Tuy nhiên, theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng – Lạng Sơn, Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc) đã thống nhất phương thức giao nhận hàng hóa theo hình thức không tiếp xúc, vì thế, trong những ngày vừa qua mặc dù Trung Quốc tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát dịch bệnh nhưng hoạt động thông quan hàng hóa qua 3 cửa khẩu trên tuyến đường bộ của tỉnh vẫn hoạt động thông quan bình thường.

Cụ thể, từ ngày 15/5 đến sáng 17/5, tổng lượng xe chở hàng hóa XNK qua 3 cửa khẩu đường bộ của tỉnh đã được 1.233 xe, trong đó xuất khẩu được 455 xe (424 xe chở hoa quả). Đặc biệt, lượng xe chở hàng hóa XNK qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh tăng mạnh từng ngày (bình quân mỗi ngày có 250 xe chở hàng hóa XNK qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và cũng có khoảng 250 xe chở hàng hóa XNK qua Cửa khẩu Tân Thanh).

Hoạt động thông quan vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên, theo khuyến cáo của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, để tránh thiệt hại về kinh tế, các doanh nghiệp, tư thương hoạt động xuất khẩu hàng hóa ở các địa phương trong cả nước tiếp tục thường xuyên theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn về tình hình XNK hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh để điều chỉnh việc đưa hàng lên khu vực cửa khẩu của tỉnh.


TRÍ DŨNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/500181-3-cua-khau-duong-bo-tren-dia-ban-tinh-thuc-hien-thong-quan-hang-hoa-binh-thuong.html

  • Từ khóa