Công bố kết quả đánh giá, phân hạng 26 sản phẩm OCOP

Thứ 6, 24.06.2022 | 14:37:09
377 lượt xem

Sáng 24/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2022.Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao giấy chứng nhận cho chủ thể đạt sản phẩm OCOP 4 sao

Năm 2022, có 9/11 huyện, thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đối với 26 sản phẩm của 22 chủ thể tham gia trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Kết quả, có 26 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao cấp tỉnh. Trong đó, có 3 sản phẩm đạt 4 sao, gồm: Hoa hồi khô, tinh dầu hồi (huyện Chi Lăng); Chè Ngọc Thúy (huyện Đình Lập).


Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao giấy chứng nhận cho chủ thể đạt sản phẩm OCOP 3 sao

Hiện nay, tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh có 87 sản phẩm (trong đó có 67 sản phẩm đạt 3 sao và 20 sản phẩm đạt 4 sao).

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao giấy chứng nhận cho đại diện 22 chủ thể sản phẩm OCOP. Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong 36 tháng.


MAI LINH - KIM HUYÊN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/508716-cong-bo-ket-qua-danh-gia-phan-hang-26-san-pham-ocop.html

  • Từ khóa