Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3

Thứ 6, 07.10.2022 | 08:33:10
384 lượt xem

Ngày 6/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định công nhận thành phố Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Một tiết học Tin học. (Ảnh minh hoạ: DUY LINH)

Tại quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 tại thời điểm tháng 12/2021.

Hà Nội được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 vào năm 2001, đạt mức độ 2 vào năm 2018.

Một trong những thách thức đối với công tác phổ cập giáo dục của Hà Nội đó là tính chất của địa bàn rộng, quy mô giáo dục lớn. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ còn một số khó khăn như chênh lệch về điều kiện kinh tế, xã hội giữa địa bàn nội thành và ngoại thành; nhiều điểm lẻ ở ngoại thành còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, số lượng di dân cơ học lớn; kinh phí thực hiện phổ cập còn hạn hẹp...

Để duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập, phấn đấu để được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, năm 2021, thành phố Hà Nội đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường học; nâng cao điều kiện và chất lượng giáo dục dân tộc; làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp, vận động học sinh bỏ học tiếp tục đi học; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn...


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/ha-noi-dat-chuan-pho-cap-giao-duc-trung-hoc-co-so-muc-do-3-post718574.html

  • Từ khóa