Ghi nhận sau 2 năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thứ 5, 24.11.2022 | 14:50:11
760 lượt xem

Năm học 2021 – 2022 vừa qua là năm thứ 2 tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với khối lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Bằng sự nỗ lực trong triển khai dạy – học, các hoạt động giáo dục đã đạt được kết quả khả quan, qua đó, ngành giáo dục tỉnh đang tiếp tục phấn đấu thực hiện hiệu quả chương trình này ở khối lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trong năm học 2022 – 2023.

Ngày 26/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình GDPT mới 2018. Để thực hiện hiệu quả chương trình, từ năm học 2020 – 2021, ngành GD&ĐT tỉnh đã chủ động thực hiện rà soát, sắp xếp đội ngũ nhằm khắc phục tình trạng không cân đối giáo viên ở một số trường; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học, đáp ứng điều kiện để thực hiện; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Bên cạnh đó, khi triển khai, các trường đã chủ động điều chuyển giáo viên trẻ có năng lực dạy lớp 1, 2 và lớp 6 để làm nòng cốt lâu dài và phân công một số giáo viên tiếp tục dạy lên các lớp trên khi thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với các lớp tiếp theo.

Giáo viên tham gia dự giờ dạy mẫu về Chương trình GDPT mới ở cấp tiểu học tại Trường Tiểu học Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn

Cô Ong Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan cho biết: Năm học 2021 – 2022, trường có 3 lớp 6 với 88 học sinh học Chương trình GDPT mới 2018. Để dạy học hiệu quả, ngoài cử giáo viên tham gia tập huấn, nhà trường còn cân nhắc cử giáo viên có năng lực chuyên môn nhất là trong ứng dụng công nghệ thông tin để dạy khối lớp 6 thực hiện chương trình mới. Kết quả, cuối năm học có 64,8% học sinh xếp loại học tập từ khá trở lên. Năm học 2022 – 2023, trường có 94 học sinh khối 6 và 88 học sinh khối 7. Với những kinh nghiệm và kết quả đạt được, trường đang nỗ lực nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng dạy học không chỉ ở lớp 6, 7 mà cả các khối lớp khác trong toàn trường.

Với sự nỗ lực của toàn ngành, sau 2 năm thực hiện Chương trình GDPT 2018, các giáo viên tham gia giảng dạy đã có chuyển biến cơ bản trong nhận thức về chương trình GDPT mới. Theo đó, đội ngũ giáo viên chủ động, tích cực nắm chắc chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống sách mềm, kế hoạch bài dạy theo từng tuần phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh ở từng thời điểm khác nhau. Qua kiểm tra, đánh giá của ngành về thực hiện chương trình mới này, ở cấp tiểu học, học sinh cơ bản có chuyển biến rõ rệt về kiến thức và kỹ năng. Trong đó, khối lớp 1, 2 cơ bản các em đã đọc, viết, tính toán tốt, tự chủ, tự tin hơn trong giao tiếp, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục cùng giáo viên; khối lớp 6, các em đã chủ động, tích cực nắm bắt kiến thức, ghi nhớ bài học tốt hơn, nhờ đó chất lượng dạy và học đều đạt kết quả khả quan.

Cụ thể, năm học 2021 – 2022, ở cấp tiểu học, khối lớp 1, 2 có 36.723 học sinh học Chương trình GDPT 2018. Qua đánh giá cuối năm học, về nhóm các năng lực cốt lõi, tốt có từ 61,1% đến 68,2%; đạt là 32,2 đến 34,8%. Đánh giá về nhóm phẩm chất chủ yếu: Tốt có 66,4% đến 84,6%; đạt, từ 15,2% đến 33,0%. Đối với cấp THCS, năm học 2021 – 2022, toàn tỉnh có 223 trường có cấp THCS với 13.544 học sinh lớp 6 học chương trình GDPT 2018. Qua đánh giá cuối năm học, về kết quả học tập có 16,10% học sinh xếp loại tốt; 41,90% học sinh xếp loại khá và 40,30% học sinh xếp loại đạt.

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Để có được kết quả đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, ngoài các lớp tập huấn, hướng dẫn của ngành, các cơ sở giáo dục đã chủ động sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tổ chức các hội thảo, tọa đàm, trao đổi về tổ chức dạy học chương trình mới. Qua đó dần đưa việc dạy và học vào nền nếp, hiệu quả. Từ cách thức triển khai và kết quả đạt được vừa giúp các đơn vị rút ra bài học kinh nghiệm trong dạy học, đồng thời cũng là cơ sở để ngành GD&ĐT chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình GDPT 2018 trong năm học 2022 – 2023 ở các khối lớp tiếp theo đạt hiệu quả.

Năm học 2022 – 2023, toàn ngành đang tiếp tục triển khai chương trình GDPT 2018 với lớp 3, lớp 7, đặc biệt, lần đầu tiên triển khai ở bậc THPT (lớp 10). Vận dụng những kinh nghiệm từ việc triển khai chương trình GDPT 2018 trong 2 năm học vừa qua, ngành GD&ĐT tỉnh đã và đang nỗ lực để thực hiện chương trình GDPT 2018 trong năm học 2022 – 2023 đạt kết quả tốt nhất.


HOÀNG TÙNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/giao-duc/542839-ghi-nhan-sau-2-nam-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-2018.html


  • Từ khóa