Thành phố Lạng Sơn: Thực hiện hiệu quả văn hóa công vụ

Thứ 2, 30.11.2020 | 14:53:40
249 lượt xem

Thời gian gần đây, UBND thành phố đã quan tâm đẩy mạnh văn hóa công vụ thông qua nhiều giải pháp cụ thể. Qua đó, đã góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ CBCCVC, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Là một trong những công chức mẫn cán của phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố, trong những năm gần đây, chị Phạm Hồng Nhung luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặc dù, khối lượng công việc khá lớn nhưng chị Nhung luôn phát huy tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc đạt hiệu quả cao. Chị Nhung cho biết: Thời gian qua, tôi luôn ý thức chấp hành đúng quy định giờ giấc làm việc, văn hóa ứng xử và phối hợp tốt với các đơn vị khác trong cơ quan thực hiện công việc chuyên môn. Ngoài ra, khi có các công việc cần giải quyết với người dân tôi luôn giữ thái độ hòa nhã, giải thích rõ ràng những vướng mắc theo chuẩn mực của người cán bộ Nhà nước.

Công chức Bộ phận “một cửa” UBND phường Tam Thanh hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ TTHC

Không riêng trường hợp chị Nhung, những năm qua, văn hóa công vụ  luôn được CBCCVC trên địa bàn thực hiện tốt. Có được kết quả như vậy là do, UBND thành phố quan tâm và triển khai có hiệu quả văn hoá công vụ. Nhờ đó, chất lượng công việc và thái độ phục vụ Nhân dân của CBCCVC của thành phố ngày càng tăng lên, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Trân Phương, Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố cho biết: Thời gian qua, chúng tôi đã tham mưu cho UBND thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC), văn hóa công vụ. Gắn với đó là đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện. Cụ thể, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Đề án văn hóa công vụ và các văn bản liên quan tới thực hiện văn hóa công vụ thông qua các cuộc họp, hội nghị, giao ban định kỳ…

Song song với đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã lập đường dây nóng, công khai hòm thư góp ý, phiếu đánh giá, sổ tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị để kịp thời tiếp thu và xử lý kiến nghị của công dân, tổ chức về những vấn đề liên quan đến quy định hành chính. Hằng năm, UBND thành phố cũng thành lập các đoàn kiểm tra KLKCHC. Từ năm 2019 đến nay, UBND thành phố đã tiến hành kiểm tra được 8 đợt đối với 77 lượt cơ quan, đơn vị, phường, xã trong việc thực hiện KLKCHC, văn hóa công sở. Trong quá trình kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã quán triệt, nhắc nhở CBCCVC các cơ quan, đơn vị, phường, xã nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và các nội dung về giao tiếp, ứng xử trong khi giải quyết công việc nhất là những công việc liên quan đến người dân…

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, hằng năm, qua đánh giá, phân loại CBCCVC của toàn thành phố luôn có trên 90%  CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đơn cử năm 2019 có 121 cán bộ, công chức và 1.035 viên chức được xếp loại hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, đạt gần 98%, tăng 1,18% so với năm 2018. Bên cạnh đó, CBCCVC các cơ quan, đơn vị, phường, xã đã cơ bản chấp hành tốt các quy định về văn hóa công sở, giao tiếp, ứng xử. 100% cơ quan, đơn vị đã ban hành, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc theo quy định, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Ngoài ra, mức độ đánh giá hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn tăng, năm 2018 đạt 96% năm 2019 tăng lên 99%.

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, đề án của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về văn hóa công vụ, KLKCHC; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở đội ngũ CBCCVC về việc thực hiện KLKCHC và các quy định về văn hóa công sở, giao tiếp ứng xử. UBND thành phố sẽ có hình thức khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ.


Đức Tâm/Baolangson.vn

http://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/326837-thanh-pho-lang-son-thuc-hien-hieu-qua-van-hoa-cong-vu.html

  • Từ khóa
Gần 5,5 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay
Gần 5,5 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp (FDI) tục đạt kết quả tích cực, khi trong 2 tháng đầu năm 2021 đã có 5,46 tỷ USD rót vào Việt Nam.