Kiểm tra công tác kiểm soát, cải cách TTHC tại hai đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

Thứ 5, 28.10.2021 | 14:55:42
387 lượt xem

Trong hai ngày 26 và 28/10, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Tại hai đơn vị, đoàn đã kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát, cải cách TTHC như: công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; việc bố trí và sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC trong năm 2020, 2021; việc thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc thực hiện “4 tại chỗ”; kiểm tra hồ sơ giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: trồng trọt, quản lý chất lượng nông – lâm – thủy sản, thủy lợi, thú y (Sở NN&PTNT) và đất đai, hoạt động xây dựng, đầu tư tại Việt Nam, quản lý công sản (Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn)…


Thành viên đoàn kiểm tra hồ sơ giải quyết TTHC tại Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn 

Qua kiểm tra, đoàn công tác nhận thấy: Trong năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, hai đơn vị đã quan tâm ban hành đầy đủ, đúng quy định các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát, cải cách TTHC; niêm yết công khai đảm bảo đúng quy định; hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt 100% (Sở NN&PTNT) và trên 96% (Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn); tích cực rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC cơ bản đảm bảo yêu cầu; đặc biệt, không có ý kiến phản ánh kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quy định hành chính và hành vi không tuân thủ các quy định hành chính của công chức hai đơn vị…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác kiểm soát, cải cách TTHC của hai đơn vị như: tại Sở NN&PTNT còn một số mẫu phiếu, phiếu hẹn ghi thiếu thông tin, hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích còn ít; tại Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn còn có hồ sơ TTHC lưu thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết, thực hiện cơ chế “4 tại chỗ” chưa đạt yêu cầu…


Đoàn kiểm tra làm việc tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, công chức đầu mối kiểm soát TTHC hai đơn vị đã giải trình, làm rõ các vấn đề thành viên đoàn chất vấn và khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, cải cách TTHC tại đơn vị.

Theo kế hoạch, trong các ngày: 3, 5 và 9/11/2021, đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên tại Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh và Sở Y tế.

HOÀNG HIẾU/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/457802-kiem-tra-cong-tac-kiem-soat-cai-cach-tthc-tai-hai-don-vi-truc-thuoc-ubnd-tinh.html

  • Từ khóa
Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và minh bạch quy trình thông quan hàng hóa
Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và minh bạch quy trình thông quan hàng hóa

Để đảm bảo minh bạch trong hoạt động thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu (XNK), Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã và đang triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa giữa “phục vụ” và “quản lý”.