Tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính tại UBND cấp xã: Hiệu quả nhờ “4 tại chỗ”

Thứ 2, 20.12.2021 | 00:00:00
346 lượt xem

So với cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã là đơn vị hành chính có nhiều điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “4 tại chỗ”. Thời gian qua, chính quyền cấp xã đã nỗ lực bằng nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả cơ chế này, góp phần mang lại lợi ích cho cá nhân, tổ chức.

Xã Cai Kinh là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả việc giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ” ở huyện Hữu Lũng. Hiện nay, xã có 106 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 31/106 TTHC (chủ yếu lĩnh vực tư pháp – hộ tịch) được giải quyết theo cơ chế “4 tại chỗ”, chiếm 29,24%. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ phận một cửa UBND xã đã tiếp nhận giải quyết 1.232 hồ sơ TTHC, trong đó 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

Công chức Bộ phận một cửa UBND phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân

Ông Nông Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Cai Kinh cho biết: Hằng năm, chúng tôi thường xuyên rà soát, lựa chọn các TTHC phù hợp để thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ”. Cùng với đó, chúng tôi đã bố trí ê kíp gồm 6 người đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để có thể thẩm định, phê duyệt trả kết quả TTHC. Đồng thời, năm 2020, chúng tôi cũng bố trí trụ sở bộ phận một cửa mới có diện tích 50 m2, trang bị 5 máy tính, 1 máy scan… đáp ứng nhu cầu công việc.

Tương tự, UBND xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình cũng thường xuyên đẩy mạnh giải quyết TTHC theo cơ chế này. Hiện tại, xã có 33/102 TTHC được thực hiện theo cơ chế  “4 tại chỗ”, chiếm 32,35% tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Nhờ thực hiện tốt cơ chế này, từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ phận một cửa UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 3.621 hồ sơ, đạt 100%. Những ngày giữa tháng 12/2021, chúng tôi có mặt tại UBND xã, thời điểm cuối năm nên số lượng người dân đến thực hiện TTHC khá đông nhưng việc tiếp nhận, giải quyết TTHC vẫn diễn ra nhanh chóng, kịp thời không có sự phiền hà, sách nhiễu.

Bà Nguyễn Thị Hà, thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn cho biết: Gần đây, tôi có đến UBND xã chứng thực một số giấy tờ cá nhân, cán bộ tiếp nhận và giải quyết rất nhanh. Sau khi kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ, chỉ mất hơn 5 phút chờ đợi, tôi đã có kết quả trên tay, không phải đi lại nhiều nơi, mất thời gian như trước. Tôi thấy cách làm này rất hay.

Không riêng Cai Kinh và Tú Đoạn, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của UBND các huyện, thành phố, 200 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ”, góp phần tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân. Theo đó, hằng năm, UBND cấp xã đã xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm soát, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó, chú trọng giải quyết trong ngày đối với các TTHC đơn giản. Đồng thời, UBND cấp xã trong toàn tỉnh cũng thường xuyên cân đối ngân sách nâng cấp, sửa chữa trụ sở bộ phận “một cửa” với diện tích đạt 40 m2 trở lên; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa; xây dựng bộ quy tắc ứng xử của cán bộ khi tiếp xúc, làm việc với Nhân dân.

Nhờ đó, tính đến nay, 200/200 xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ”. Với phương thức này, hồ sơ TTHC nộp đến sẽ được UBND xã tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả ngay tại bộ phận một cửa. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, UBND cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết 860.232 hồ sơ TTHC, trong đó có 860.117 hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn, đạt 99,99%.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Tại cấp xã, bộ phận một cửa nằm trong trụ sở UBND xã và các công chức cấp xã đều thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở xã, đây chính là lợi thế để cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ” thuận lợi hơn cấp huyện và cấp tỉnh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức cấp xã để việc giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ” ở cấp xã tiếp tục đạt hiệu quả cao.


HOÀNG HIẾU/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/469055-tiep-nhan-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tai-ubnd-cap-xa-hieu-qua-nho-4-tai-cho.html


  • Từ khóa