Trên 200 đại biểu được tập huấn công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2021

Thứ 6, 24.12.2021 | 18:06:52
418 lượt xem

LSTV - Ngày 24/12/2021, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2021. Tham gia hội nghị có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố; cán bộ văn hóa các xã, phường, thị trấn; đại diện Ban quản lý các di tích trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày từ ngày 24 đến ngày 25/12/ 2021, các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; Đánh giá tình hình, thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong những năm qua; các giải pháp, định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong những năm tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về tình hình, thực trạng, những kiến nghị, đề xuất trong việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích các cấp; Mô hình quản lý di tích, việc thành lập Ban quản lý di tích; Việc bài trí tượng, đồ thờ tại các di tích đình, đền, chùa…; Hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi, khoanh vùng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích...

Hội nghi tập huấn về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản văn hoá, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá; các cấp chính quyền địa phương và các ban quản lý di tích trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, kiến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, phát huy vai trò, thế mạnh của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh./.


 Ninh Tuyên/Đài PTTH

  • Từ khóa