Không khoán trắng việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho ngành BHXH

Thứ 7, 25.12.2021 | 08:55:31
356 lượt xem

Chiều 24/12, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 – 2020. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo và chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trong suốt giai đoạn 2012 – 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Sau hơn 8 năm thực hiện, đến 31/12/2020, số người tham gia BHXH là trên 16,18 triệu người, đạt 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng trên 5,62 triệu người so với năm 2012; trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,064.3 triệu người, BHXH tự nguyện là 1,124.5 triệu người (tăng gần gấp 10 lần so với năm 2012, vượt 1,2% chỉ tiêu được giao). Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 13,324 triệu người, tăng 5,05 triệu người so với năm 2012 (tăng 61,7%), đạt 27% lực lượng lao động.

Số người tham gia BHYT vượt mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra. Tính đến hết năm 2020 đã có khoảng 88 triệu người tham gia BHYT, chiếm 90,97% dân số.

Đối tượng tham gia BHYT tăng nhanh qua các năm, từ năm 2012 – 2020 tăng gần 29 triệu người. Giai đoạn 2012 – 2020, tổng số thu BHYT là hơn 682 nghìn tỷ đồng; tổng số chi BHYT là hơn 652 nghìn tỷ đồng; số liệu kết dư Quỹ BHYT đến thời điểm hết năm 2020 là trên 33.400 tỷ đồng.

Tại tỉnh Lạng Sơn, đến hết năm 2020, số người tham gia BHXH trên địa bàn đạt 65.878 người, bằng 13,39% lực lượng lao động, tăng 18.278 người; đặc biệt số người tham gia BHXH tự nguyện tăng từ 675 người năm 2012 lên 12.632 người; số người tham gia BHTN tăng từ 34.050 người năm 2012 lên 43.061 người, bằng 8,75% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT tăng từ 637.575 người năm 2012 lên 732.455 người (tăng 94.880 người, tương đương 14,88%) so với năm đầu thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 92,55% dân số.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành và một số tỉnh, thành đã nêu tham luận, ý kiến tập trung làm rõ hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác phối hợp và kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Qua hơn 8 năm triển khai thực hiện cho thấy chính sách đã đi vào cuộc sống, góp phần củng cố niềm tin, đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quan tâm nghiên cứu tiếp tục cải cách chính sách BHXH, BHYT và cần thực hiện đồng thời với cải cách tại các cơ quan thực thi chính sách; đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan bảo hiểm, tăng cường xây dựng đội ngũ thực thi chất lượng, hoạt động hiệu quả.

Đồng chí đề nghị: Các cấp uỷ, chính quyền, các bộ, ngành, địa phương, cả hệ thống chính trị xã hội cần vào cuộc đồng bộ, không khoán trắng nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho ngành BHXH.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; chú trọng, tổ chức thường xuyên thanh tra, kiểm tra một cách toàn diện trong thực thi, quản lý nhà nước về BHXH, BHYT và các nguồn quỹ; giám sát chặt chẽ việc chi khám chữa bệnh BHYT; đảm bảo quyền lợi, tăng mức hưởng lợi của các đối tượng tham gia BHXH, BHYT; khen thưởng kịp thời những cách làm hiệu quả, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, trục lợi, trốn đóng BHXH, BHYT.

Ngành BHXH tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá công tác BHXH, BHYT hơn nữa theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


THANH HUYỀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/bao-hiem-xa-hoi/470277-khong-khoan-trang-viec-thuc-hien-chinh-sach-bhxh-bhyt-cho-nganh-bhxh.html

  • Từ khóa