Tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân: Đồng bộ giải pháp tuyên truyền

Thứ 5, 12.05.2022 | 08:55:01
405 lượt xem

Từ năm 2019 đến nay, tháng 5 là “Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân” theo Quyết định 1676/QÐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Ðề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Để triển khai hiệu quả, ngành BHXH đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, truyền thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 119 của UBND tỉnh về tuyên truyền BHXH trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã xây dựng, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân” trong tháng 5/2022, như: tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho các huyện, thành phố; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông đa dạng qua cơ quan thông tấn, báo chí; qua mạng xã hội, tuyên truyền trực tuyến, trực tiếp…

Cán bộ BHXH và Bưu điện huyện Chi Lăng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho hộ kinh doanh ở chợ thị trấn Đồng Mỏ

Đáng chú ý, đầu tháng 5/2022 vừa qua, ngành BHXH đã phối hợp với hệ thống bưu điện tổ chức lễ ra quân đồng loạt trên địa bàn tỉnh để vận động triển khai BHXH toàn dân. Cùng với đó, ngành BHXH cũng phối hợp với đại lý thu thành lập các nhóm tuyên truyền, tư vấn với thông điệp ngắn gọn, xúc tích về quyền, lợi ích khi người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, ban hành văn bản phát động thi đua tháng cao điểm phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Thời gian qua, để phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, cấp uỷ, chính quyền huyện Cao Lộc đã chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách đến các doanh nghiệp, người lao động, người dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Trong Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân, công tác tuyên truyền trên địa bàn càng được đẩy mạnh hơn, UBND huyện chỉ đạo BHXH huyện và các đại lý thu đến từng xã để vận động, tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới người dân.

Theo số liệu tổng hợp từ BHXH huyện Cao Lộc, trong ngày ra quân vận động đầu tháng 5/2022, BHXH và Bưu điện huyện đã phối hợp thành lập 8 nhóm tổ, đội tuyên truyền đến tư vấn tại 20 điểm cho gần 100 người, trong đó có 15 người tham gia BHXH tự nguyện, 19 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Không chỉ riêng trên địa bàn huyện Cao Lộc, để thực hiện hiệu quả “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân”, toàn ngành BHXH đã thực hiện tuyên truyền trực quan như: treo hơn 250 băng rôn, phướn các loại… Trong ngày ra quân đồng loạt, từ tỉnh đến các huyện đã huy động 167 phương tiện ô tô, xe máy tham gia 10 đoàn diễu hành tuyên truyền lưu động chính sách BHXH, BHYT trên các trục đường phố. Cùng với đó, toàn tỉnh thành lập được 85 đội, nhóm tuyên truyền với 175 người, trong ngày ra quân đã tuyên truyền đến 453 địa điểm, truyền thông, tư vấn được 1.546 người.

Chị Hoàng Thị Minh Khanh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn cho biết: Được cán bộ BHXH tư vấn, tuyên truyền đã giúp tôi hiểu rằng mình cần phải tham gia BHXH tự nguyện để mai sau có lương hưu đảm bảo cho tuổi già, nhất là khi thu nhập không ổn định hoặc không còn thu nhập. Vì vậy, đầu tháng 5/2022, tôi đã tham gia BHXH tự nguyện.

Theo số liệu thống kê tổng hợp của BHXH tỉnh, trong ngày đồng loạt ra quân “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân”, toàn tỉnh đã vận động, phát triển được 212 người tham gia BHXH tự nguyện, 91 người tham gia BHYT hộ gia đình. Ông Hoàng Hữu Quang, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Năm 2022, tỉnh Lạng Sơn được BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao chỉ tiêu về số người tham gia BHXH tự nguyện là 24.997 người, tăng 10.293 người. Vì vậy, trong Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, chúng tôi sẽ tuyên truyền để người dân hiểu về giá trị nhân văn của chính sách, của các chế độ BHXH, BHYT, về quyền lợi, lợi ích khi người dân tham gia vào hệ thống an sinh xã hội được Nhà nước thực hiện và bảo hộ; phấn đấu trong tháng 5 sẽ vận động phát triển được trên 1.000 người tham gia BHXH tự nguyện và nâng cao hơn nữa tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh. Với kết quả đạt được trong ngày ra quân, chúng tôi tin chắc rằng “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân” sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

Những nỗ lực tuyên truyền và kết quả đạt được trong lễ ra quân “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân” đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về lợi ích, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT. Qua đó, góp phần gia tăng nhận thức của toàn xã hội, trong đó, trọng tâm là người lao động tự do về vai trò, tầm quan trọng và những giá trị lợi ích mà chính sách BHXH, BHYT đem lại cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.


THANH HUYỀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/bao-hiem-xa-hoi/498890-thang-van-dong-bao-hiem-xa-hoi-toan-dan-dong-bo-giai-phap-tuyen-truyen.html

  • Từ khóa