Hơn 30 học viên được bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh-đáp ứng yêu cầu quản lý Công viên địa chất

Thứ 7, 25.06.2022 | 09:07:21
361 lượt xem

Sáng 24/6, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tiếng Anh chuyên ngành ngắn hạn, đáp ứng yêu cầu quản lý công viên địa chất.Đại diện Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lạng Sơn trao tài trợ trang thiết bị cho lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 30 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên tiếng Anh hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong vùng công viên địa chất, thành viên Ban quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn và một số nhà điều hành tour trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong thời gian 5 ngày (từ ngày 24 đến hết ngày 28/6). Theo đó, các học viên được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tiếng Anh chuyên ngành ngắn hạn trên các lĩnh vực như: di sản văn hoá, du lịch, công viên địa chất và kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khoá về công viên địa chất. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được khảo sát thực tế tại vùng Công viên địa chất Lạng Sơn trên địa bàn 5 huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan.

Tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, Công ty TNHH Trọng Tín, thành phố Lạng Sơn đã tài trợ hạng mục xây dựng video clip cho lớp bồi dưỡng; Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lạng Sơn đã tài trợ trang thiết bị cho lớp với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Đây là hoạt động cụ thể hóa các kế hoạch của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn về triển khai hoạt động xây dựng và phát triển công viên địa chất năm 2022, đáp ứng những tiêu chí, yêu cầu của UNESCO. Từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu quản lý, hợp tác quốc tế phục vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn.


Các học viên tham gia thảo luận tại lớp bồi dưỡng


TUYẾT MAI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/508745-hon-30-hoc-vien-duoc-boi-duong-kien-thuc-tieng-anh-dap-ung-yeu-cau-quan-ly-cong-vien-dia-chat.html

  • Từ khóa