Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ 4, 13.07.2022 | 08:39:30
357 lượt xem

Ngày 12/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.Lãnh đạo BHXH tỉnh trao tặng bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2022. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 67.186 người tham gia BHXH, bằng 13,42% lực lượng lao động trong độ tuổi, còn thiếu 31,5% (khoảng 157.700 người) so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025; 693.033 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tỷ lệ bao phủ đạt 86,96% dân số, còn thiếu 6,79% (khoảng 54.100 người) so với chỉ tiêu bao phủ năm 2022.

Theo đánh giá của BHXH tỉnh, 6 tháng đầu năm, số người tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp của 8/11 đơn vị giảm so với năm 2021. Về BHYT, toàn tỉnh có số người tham gia BHYT tăng 9.226 người so với năm 2021. Về tổng số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, trong 6 tháng còn nợ 61.504 triệu đồng, bằng 3,47% dự toán thu, cao hơn 0,42% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH Việt Nam giao.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn trong thực hiện công tác 6 tháng qua; đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện đạt chỉ tiêu giao năm 2022.


Lãnh đạo BHXH tỉnh trao tặng danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” của BHXH Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021

Theo đó, 6 tháng cuối năm, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền về BHYT học sinh sinh viên; tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên Internet và các trang mạng xã hội; tập trung phát triển người tham gia, tăng thu, giảm nợ đọng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.


Lãnh đạo BHXH tỉnh trao cờ của BHXH Việt Nam cho 2 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh đã trao tặng bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; trao cờ của BHXH Việt Nam cho 2 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021; trao giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021.


PHONG LINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/bao-hiem-xa-hoi/512840-bao-hiem-xa-hoi-tinh-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2022.html


  • Từ khóa