Bình Gia, Cao Lộc: Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Thứ 2, 03.10.2022 | 14:36:35
337 lượt xem

Ngày 3/10/2022, UBND huyện Bình Gia tổ chức khai mạc “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 với chủ đề “thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”.


Lãnh đạo UBND huyện phát biểu khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời huyện Bình Gia năm 2022

Trong những năm qua, các cộng đồng thôn bản trên địa bàn huyện Bình Gia đã phát triển phong trào khuyến học với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả; nhiều gia đình khó khăn được hỗ trợ, khuyến khích động viên nhờ đó các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường.

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”, được tổ chức với mục tiêu tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập suốt đời để nâng cao kiến thức, phục vụ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giàu. Đồng thời phát huy truyền thống hiếu học của các dòng họ, cộng đồng dân cư trong việc thúc đẩy xây dựng xã hội học tập.

Trong đó, các cơ sở giáo dục và người dân đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng các mô hình học tập, diễn đàn, chia sẻ về sách, văn hoá đọc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học, cộng đồng dân cư; tiếp tục thúc đẩy các hoạt động khuyến học, khuyến tài gắn với phong trào thi đua “dạy tốt học tốt”.


Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel trao học bổng “Vì em hiếu học” cho  học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Gia

Nhân dịp này, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trao tặng học bổng “Vì em hiếu học” năm học 2022-2023 cho 120 học sinh với trị giá mỗi suất 2 triệu đồng; Hội khuyến học tỉnh và huyện trao 60 suất học bổng, mỗi suất 500 nghìn đồng.

*Sáng 3/10, UBND huyện Cao Lộc tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”


Chủ tịch Hội khuyến học huyện trao học bổng cho các em học sinh

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã phát động các đơn vị trường học trên địa bàn huyện: Tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”; chủ động ứng dụng và phát huy hiệu quả của hình thức dạy học trực tuyến nhằm đa dạng các hình thức dạy học và thích nghi trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cần quán triệt sâu rộng quan điểm học tập suốt đời trong tổ chức, cơ quan, đẩy mạnh các hoạt động học tập, tìm hiểu kiến thức khoa học kỹ thuật thông qua việc khai thác các nguồn tài nguyên trên Internet.

Theo đó, tuần lễ diễn ra từ ngày 3/10 đến ngày 10/10/2022 gồm các hoạt động như: tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn cho học sinh, phụ huynh, cán bộ, công chức viên chức và người dân về kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số trong học tập; tổ chức các diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số; tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học ”; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thi kể chuyện theo sách,…

Đây là hoạt động thiết thực được UBND huyện tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.


Giám đốc Viettel Cao Lộc trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng 22 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng); Hội Khuyến học huyện trao tặng 47 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng); Viettel Cao Lộc trao tặng 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi trên địa bàn huyện.


Các đại biểu ủng hộ trực tiếp tại buổi phát động

Tại buổi khai mạc, các đại biểu tham dự đã ủng hộ, đóng góp với số tiền trên 30 triệu đồng để trang bị sách cho các thư viện trường học trên địa bàn huyện.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/530953-binh-gia-cao-loc-khai-mac-tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-nam-2022.html

  • Từ khóa