Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh

Thứ 5, 01.12.2022 | 09:05:36
680 lượt xem

Chiều 30/11, lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn đã đến các hộ gia đình trên địa bàn xã Mai Pha để tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh.


Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng 

Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh (giai đoạn 1) tại thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn được nhất trí về chủ trương đầu tư tại Quyết định số 935/QĐ-BCA-H34 ngày 24/3/2017 của Bộ Công an; UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500, UBND thành phố Lạng Sơn tại Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 30/8/2017.

UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng dự án, hiện nay còn 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án theo quy định.

Tại cuộc tuyên truyền, đối thoại với các hộ, lãnh đạo UBND thành phố đã thông tin về chủ trương, tiến độ thực hiện dự án Trụ sở Công an tỉnh; giải thích thắc mắc của các hộ về cơ chế bồi thường diện tích đất đai, cây trồng bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định.

Đại diện các gia đình nêu ý kiến đề nghị lãnh đạo UBND thành phố làm rõ một số nội dung đã gửi đơn kiến nghị cho UBND thành phố và trả lời các ý kiến kiến nghị cho các hộ gia đình bằng văn bản; đề nghị tính giá đền bù bồi thường hợp lý cho các hộ dân…

Trên cơ sở ý kiến các hộ gia đình, lãnh đạo UBND thành phố giao các phòng ban kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết đơn kiến nghị của các gia đình theo quy định; đồng thời mong các gia đình ủng hộ chủ trương và chủ động bàn giao mặt bằng để dự án tiếp tục thực hiện, đảm bảo tiến độ đưa trụ sở Công an tỉnh vào làm việc.


PHONG LINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/544414-lanh-dao-ubnd-thanh-pho-lang-son-tuyen-truyen-doi-thoai-van-dong-nguoi-dan-ban-giao-mat-bang-du-an-tru-so-lam-viec-cong-an-tinh.html

  • Từ khóa