Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng

Thứ 3, 20.10.2020 | 09:57:29
151 lượt xem

Báo Quân đội nhân dân (QĐND) là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước, có bản lĩnh, uy tín, có tính tư tưởng và tính chiến đấu cao, luôn xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trải qua 70 năm ra đời và phát triển qua các giai đoạn cách mạng, Báo QĐND đã khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong nền báo chí cách mạng Việt Nam; có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng là tờ báo anh hùng của QĐND Việt Nam anh hùng.

1. Ngày 22-12-1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự ra đời của Ban Công tác Chính trị-tiền thân của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ngày nay. Để góp phần động viên, cổ vũ tinh thần chiến đấu và tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện đội viên, tờ báo viết tay mang tên Tiếng súng reo đã ra đời. Trong hoàn cảnh khó khăn lúc đó, sự xuất hiện của tờ Tiếng súng reo đã tạo tiền đề cho sự ra đời các tờ báo của LLVT cách mạng sau này như: Quân Giải phóng, Chiến thắng, Vệ Quốc quân, Quân du kích.   

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Báo Quân đội nhân dân nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2020). Ảnh: PHÚ SƠN

Để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng quân đội trong giai đoạn mới, tại thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Báo QĐND chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Báo Vệ Quốc quân và Báo Quân du kích. Tờ báo vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên “Quân đội nhân dân”. Ngay số báo đầu tiên ra ngày 20-10-1950, Người đã căn dặn: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác”. Lời căn dặn của Người đã trở thành kim chỉ nam đối với các thế hệ  những người làm báo của Báo QĐND trong suốt 70 năm qua. Trong lời căn dặn của Người, khẳng định Báo QĐND phải bảo đảm “đúng đường lối chính trị” đã thể hiện tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của tờ báo là phải thể hiện rõ ràng, sâu sắc tính đảng, tính chính trị trong hoạt động tuyên truyền. Sự ra đời của Báo QĐND khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị trong xây dựng, sử dụng và phát huy vai trò của báo chí như một lực lượng, một “binh chủng đặc biệt” để góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, ngoài tòa soạn được đặt tại an toàn khu, Báo QĐND còn thành lập một Tòa soạn tiền phương tại Mặt trận Điện Biên Phủ. Trong suốt Chiến dịch Điện Biên Phủ, Báo QĐND đã xuất bản được 33 số báo ngay tại mặt trận, phát hành đến cán bộ, chiến sĩ ở chiến hào, kịp thời thông tin, tuyên truyền về các bước phát triển của chiến dịch, góp phần động viên tinh thần và ý chí quyết thắng của quân và dân ta, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và xây dựng CNXH ở miền Bắc, báo tích cực tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi dưỡng niềm tin, xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng cho toàn quân, toàn dân, góp phần to lớn vào sự nghiệp kháng chiến, kiến thiết nước nhà.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo QĐND tiếp tục khẳng định là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước; thực hiện tốt công tác tuyên truyền hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với những thành tích xuất sắc trong 70 năm qua, Báo QĐND đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất... cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

2. Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng, Báo QĐND đã có các xuất bản phẩm gồm: Báo QĐND hằng ngày, Báo QĐND Cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, Báo QĐND Điện tử đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Khmer) và đa loại hình (audio, video). 

Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt của Tổng cục Chính trị, những năm qua, Báo QĐND luôn phát huy tốt trọng trách tờ báo của Đảng trong LLVT nhân dân Việt Nam, cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của LLVT và nhân dân Việt Nam.

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, tuyên truyền Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Quân đội, làm lan tỏa những phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, Báo QĐND thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân”, chủ động đấu tranh phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng tuyên truyền hiệu quả về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, trước những sự kiện lớn, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp của xã hội được dư luận quan tâm, Báo QĐND luôn chủ động nắm chắc tình hình, bám sát sự chỉ đạo của trên và các cơ quan chức năng để xác định nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, đi sâu phân tích bản chất vấn đề, sự kiện, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội. Nhiều năm qua, Báo QĐND là một trong số ít cơ quan báo chí đã xung kích đi đầu trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thông qua Báo QĐND, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thông tin kịp thời đến cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân; đồng thời tạo ra một diễn đàn, một kênh thông tin quan trọng để cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng bộ Quân đội nói riêng.

Bài học kinh nghiệm quan trọng hàng đầu trong các giai đoạn phát triển của Báo QĐND là luôn giữ vững định hướng chính trị; xây dựng đội ngũ những người làm báo đạt đến trình độ tinh nhuệ về chính trị, đủ khả năng phân tích, xử lý thấu đáo những vấn đề thông tin phức tạp diễn ra hằng ngày trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, bao trùm trong mọi hoạt động tuyên truyền của tờ báo. Vì thế, Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo rèn luyện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, tinh thần làm báo năng động, sáng tạo, xứng đáng là nhà báo chiến sĩ, là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của LLVT và nhân dân Việt Nam; xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của đất nước.

3. Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong đó có lĩnh vực báo chí, truyền thông. Truyền thông xã hội bùng nổ đã tác động nhiều mặt đến việc lãnh đạo, quản lý công tác thông tin, tuyên truyền. Điều đó đặt ra cho các cơ quan báo chí quân đội, đặc biệt là Báo QĐND phải nỗ lực vươn lên làm chủ thông tin tích cực, góp phần tạo ra môi trường thông tin lành mạnh cho xã hội và Quân đội.

Để tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng và thực hiện tốt trọng trách tờ báo của Đảng trong LLVT nhân dân Việt Nam, thời gian tới, Báo QĐND cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, đội ngũ những người làm báo Báo QĐND phải trung thành tuyệt đối với Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền CNXH; thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ là tuyên truyền “đúng đường lối chính trị”, bảo đảm cho các ấn phẩm, các sản phẩm báo chí của Báo QĐND luôn giữ vững tính đảng, giàu tính chiến đấu, tính giáo dục, tính nhân văn.

Hai là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác báo chí; Luật Báo chí 2016; Chỉ thị số 03-CT/QUTW ngày 2-1-2019 của Quân ủy Trung ương “Về tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản trong QĐND Việt Nam” và các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả đề án phát triển Báo QĐND thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, định hướng dư luận xã hội.

Ba là, thường xuyên chú trọng xây dựng Đảng bộ Báo QĐND trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của Báo QĐND là cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Trong mọi hoàn cảnh, Báo QĐND phải đi đầu trong công tác tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết phòng ngừa và tuyệt đối không để xảy ra sai sót về chính trị trên các ấn phẩm, sản phẩm báo chí.

Bốn là, cùng với coi trọng, làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc, Báo QĐND cần tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Quân đội; xung kích trong công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; chủ động nhận diện, vạch trần, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; tuyên truyền nhiệm vụ phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và nhân dân.

Năm là, triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” và Quyết định số 807/QĐ-BQP ngày 6-3-2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án đầu tư phát triển Báo QĐND theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện đến năm 2025. Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để Báo QĐND giữ vững vị trí, vai trò là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước; là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của LLVT và nhân dân Việt Nam. Phát triển Báo QĐND theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông thế giới, từ đó phát huy thế mạnh của Báo QĐND trong việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội.

Phải đặc biệt quan tâm chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nhà báo chiến sĩ vừa “hồng” vừa “chuyên”, thật sự là lực lượng tinh nhuệ về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống báo chí của Quốc gia và của Quân đội; mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo QĐND cần hội tụ đủ phẩm chất “3 trong 1” (phẩm chất sĩ quan QĐND Việt Nam-Bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phẩm chất nhà báo cách mạng). Đồng thời cần chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên vững mạnh, rộng khắp, trở thành “cánh tay nối dài” của Báo QĐND ở mọi miền đất nước.

Nhận thức sâu sắc vị thế, vai trò quan trọng của tờ báo Đảng trong LLVT nhân dân Việt Nam, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của tờ báo chiến sĩ trong suốt 70 năm qua và truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo Báo QĐND cần nêu cao tinh thần đoàn kết, dấn thân, sáng tạo, cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xây dựng Báo QĐND trở thành một trong những cơ quan báo chí hàng đầu của đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu, quý trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Dấu son truyền thống, thành tích vẻ vang

Kể từ khi ra số đầu tiên ngày 20-10-1950, trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) có nhiều dấu mốc quan trọng:

Từ một tờ báo phát hành nội bộ trong lực lượng vũ trang, sau 6 năm, đến tháng 11-1956, Báo QĐND đã phát hành ra toàn dân.

Từ tờ báo xuất bản 3 kỳ trong tuần, Báo QĐND đã phát triển thành nhật báo với việc xuất bản, phát hành báo hằng ngày từ 19-5-1965.

Từ một ấn phẩm duy nhất là báo ngày, Báo QĐND mở rộng thêm các ấn phẩm, gồm: Báo QĐND Thứ bảy (ngày 7-7-1990), từ năm 1996 là Báo QĐND Cuối tuần; Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng (tháng 3-1994), Nội san Thông tin viên (năm 1993).

Ngày 20-12-2002, Báo QĐND Điện tử tiếng Việt chính thức xuất bản, kết nối internet.

Từ ngày 22-12-2002, Báo QĐND hằng ngày tăng từ 4 trang lên 8 trang với bộ măng-sét mới.

Từ một tờ báo đơn ngữ, Báo QĐND phát triển thành tờ báo đa ngữ trên phiên bản điện tử, gồm: Báo QĐND Điện tử tiếng Anh (năm 2005), Báo QĐND Điện tử tiếng Trung (năm 2012), Báo QĐND Điện tử tiếng Lào, tiếng Khmer (năm 2017); đồng thời phát triển đa loại hình (audio, video).

Từ tháng 4-2019, Báo QĐND là một trong 6 cơ quan báo chí của đất nước đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Ngày 19-5-2019, Báo QĐND tổ chức Lễ công bố quyết định triển khai Đề án phát triển Báo QĐND theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện đến năm 2025.

Báo QĐND đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng Ba (năm 1956), Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1961); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1963); Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 1984); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1990); danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (năm 2000); Huân chương Sao Vàng (năm 2005); danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2010); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2010); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2020).


Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam)

Theo qdnd.vn

  • Từ khóa
Văn Quan: Vượt khó xây dựng nông thôn mới
Văn Quan: Vượt khó xây dựng nông thôn mới

Với sự chủ động, nỗ lực quyết tâm của huyện, xã và sự chung sức, đồng lòng của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Văn Quan đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.