Xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Thứ 7, 07.05.2022 | 09:13:49
515 lượt xem

Ngày 6-5, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với công an nhân dân; sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và trao tặng các hình thức khen thưởng của

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Từ khi triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đến nay, Bộ Công an đã tổ chức 10 hội thảo cấp quốc gia, cấp bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức hơn 7.000 cuộc hội thảo, tọa đàm. Các học viện, trường công an nhân dân (CAND) đã nghiên cứu, đưa nội dung học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy vào chương trình giảng dạy. Các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND tổ chức thiết thực các hoạt động sinh hoạt chính trị, ký kết giao ước thi đua… góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác công an. Đã xuất hiện hàng nghìn gương tiêu biểu trong công tác, chiến đấu, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 69 thực hiện trong CAND. Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiên cứu sửa đổi Thông tư quy định quy tắc ứng xử CAND; xây dựng Thông tư quy định về phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Năm 2021, công an các đơn vị, địa phương xây dựng, nhân rộng hơn 100 mô hình điển hình làm theo Bác. Năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức học tập chuyên đề: “Phát huy truyền thống vẻ vang, CAND gương mẫu, đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”; chỉ đạo các cấp ủy xác định rõ các khâu khó, việc khó, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và những việc còn tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân để tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương đã đề cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương. Cấp ủy công an các đơn vị, địa phương đã chỉ đạo tổ chức tốt sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I năm 2022 với chủ đề “Chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, trong đó đã đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm điểm với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “phát động đi đôi với hành động”, “nói đi đôi với làm”, kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy “xây” làm chính.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng ủy, Bộ Công an tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 05, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương với phương châm đẩy mạnh “làm theo”, nói đi đôi với làm, nói đúng, làm quyết liệt, hiệu quả. Đặc biệt, coi trọng và tổ chức thật tốt việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đưa việc học tập 6 điều Bác dạy trở thành chế độ thường xuyên, định kỳ trong công tác và sinh hoạt của CAND. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập hiệu quả chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân; phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc tiếp dân, lắng nghe và giải quyết ý kiến góp ý của nhân dân.

Cấp ủy công an các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; chủ động nắm, dự báo, định hướng, quản lý, giải quyết tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ từ cơ sở, qua sinh hoạt chi bộ; chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực trong CAND.

 

Xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Bằng truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho thân nhân đồng chí Trần Xuân Viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.
Xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

* Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho đồng chí Trần Xuân Viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và quyết định các hình thức khen thưởng khác cho một số tướng lĩnh, cán bộ CAND. 


TUẤN NAM/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/xay-dung-phong-cach-nguoi-cong-an-nhan-dan-ban-linh-nhan-van-vi-nhan-dan-phuc-vu-693643

  • Từ khóa