Vùng 4 Hải quân quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương

Thứ 4, 11.05.2022 | 14:56:48
188 lượt xem

Sáng 11-5, tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cho sĩ quan là cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 2-4-2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 230.

Vùng 4 Hải quân quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương
 Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân quán triệt nội dung cơ bản của nghị quyết.
Vùng 4 Hải quân quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương
 Các đại biểu tham gia hội nghị.

Qua hội nghị, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động cho lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nghị quyết.

Đây là những chủ trương lớn, đúng đắn và cấp thiết trong tình hình mới nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.


Tuyên Bốn/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vung-4-hai-quan-quen-triet-trien-khai-nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-quan-uy-trung-uong-694073

  • Từ khóa