Tuổi trẻ Trung đoàn 123 tọa đàm với chủ đề phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

Thứ 5, 09.06.2022 | 14:11:19
240 lượt xem

Ngày 8/6, Đoàn cơ sở Trung đoàn 123 đã tổ chức tọa đàm thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Trung đoàn 123 phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”. Đây là đơn vị được Quân khu 1 chọn làm đơn vị điểm tổ chức tọa đàm để tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn quân khu.


Các đại biểu tham gia tọa đàm 

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung làm rõ những đặc trưng cơ bản của phẩm chất, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thanh niên quân đội; khẳng định vị trí, ý nghĩa quan trọng, những nội dung chuẩn mực cơ bản, giá trị to lớn và sự cần thiết đẩy mạnh học tập, làm theo Bác, chủ động phát hiện nhận diện các biểu hiện và kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong từng cán bộ, đoàn viên thanh niên đồng thời nêu lên những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của tuổi trẻ Trung đoàn 123.

Đồng thời giới thiệu và trao đổi về những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021; nhiều đại biểu đã đưa ra những minh chứng cụ thể sinh động về việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cán bộ, đảng viên,…. Trên cơ sở đó, các ý kiến thống nhất cho rằng, vai trò nêu gương của người chỉ huy, của đội ngũ cán bộ các cấp và việc xây dựng bản lĩnh cho mỗi cán bộ, đảng viên đóng vai trò quan trọng.

Thông qua tọa đàm góp phần củng cố ý chí, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 và những năm tiếp theo. 


HOÀI THU/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/505214-tuoi-tre-trung-doan-123-toa-dam-voi-chu-de-phat-huy-pham-chat-bo-doi-cu-ho-kien-quyet-chong-chu-nghia-ca-nhan.html

  • Từ khóa