Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạn

Thứ 7, 11.06.2022 | 15:01:00
223 lượt xem

Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh tổ chức tọa đàm khoa học “Phát huy vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới đất liền trong tình hình mới”.

Dự và đồng chủ trì có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp, Phó chính ủy Học viện Chính trị; Đại tá Lê Xuân Men, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh.

Quân đội có vai trò quan trọng trong xây dựng khu vực biên giới

Theo báo cáo tại tọa đàm: Quảng Ninh nằm ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Tỉnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó 10 huyện, thị xã, thành phố biên giới, biển đảo. Đây là địa bàn “phên giậu” của Tổ quốc trước kia gặp nhiều khó khăn về đời sống vật chất và tiềm ẩn các yếu tố phức tạp, gây mất ổn định an ninh biên giới và trật tự, an toàn xã hội.

Theo số liệu thống kê, trước những năm 2000, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 70%; trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục lạc hậu chưa được xóa bỏ, nhiều địa phương chưa hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, tỷ lệ người mù chữ cao; hệ thống chính trị ở cơ sở (tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể) nhất là các ở các thôn, bản hoạt động còn hạn chế, vai trò chưa rõ nét; nhiều thôn, bản chưa có đảng viên hoặc chưa thành lập được tổ chức đảng và các đoàn thể; nhiều địa bàn chưa có người sinh sống, dọc tuyến biên giới chưa hình thành các cụm dân cư tập trung; kết cấu hạ tầng còn thấp kém.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh

BĐBP tỉnh Quảng Ninh phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trong bầu trưởng thôn, bản nhiệm kỳ 2022-2025.

Với chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị quân đội đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chủ động cùng các lực lượng tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới, góp phần tạo nền tảng chính trị, xã hội vững chắc, kinh tế, văn hóa phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo sức mạnh trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Ông Nguyễn Hữu Liêm, Phó chủ tịch UBND huyện Hải Hà trao đổi: Các đơn vị quân đội đã tổ chức quán triệt và thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí cho người dân 2 xã biên giới nói riêng và trên địa bàn huyện Hải Hà nói chung. Tiêu biểu như có nhiều sáng kiến, mô hình hay để xây phát triển kinh tế của từng hộ gia đình, đưa dân ra biên giới; chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa khu nhà ở; phối hợp địa phương nơi đóng quân tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa bàn biên giới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng… Nhờ vậy, năm 2020 huyện được công nhận là huyện nông thôn mới.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) chia sẻ: Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Móng Cái đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chất lượng hiệu quả các Đồn Biên phòng trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là cán bộ tham gia cấp ủy các cấp đã phối hợp hiệu quả với các xã, phường biên giới, hải đảo tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) tổ chức giúp dân xây dựng vườn mẫu.

Trung tá Mai Văn Thể, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Sơn, BĐBP tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đảng ủy Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phân công 33 đảng viên phụ trách 112 hộ gia đình ở khu vực biên giới, phân công 5 đảng viên tham gia sinh hoạt đảng tại các chi bộ thôn, khu giáp biên giới; đã kiện toàn 12 lượt chi bộ, 14 lượt tổ chức chính trị xã hội ở khu vực đồng bào dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ở địa phương; tích cực tham gia chương trình phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo ở các xã, phường, thị trấn biên giới với nhiều chương trình hiệu quả… đến nay các xã trên địa bàn đã hoàn thành xây dựng “nông thôn mới”.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Đa số các ý kiến tại tọa đàm cho rằng, để xây dựng hệ thống chính trị vùng biên giới vững mạnh cần thường xuyên đồng bộ các giải pháp, như: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ các cấp và toàn dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế có liên quan đến biên giới quốc gia… Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc ở khu vực biên giới; nâng cao năng lực nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là tình hình nội địa, ngoại biên, tình hình hoạt động của các thế lực thù địch hòng xâm hại chủ quyền quốc gia, biên giới, lãnh thổ của đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, quản lý với bảo vệ biên giới quốc gia làm tốt công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai giúp chính quyền và nhân dân phường Hà An, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) sửa chữa, nâng cấp đường dân sinh. 

“Việc BĐBP Quảng Ninh tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc ở các xã khu vực biên giới gắn với tham mưu cho các xã, phường, thị trấn biên giới, biển đảo ổn định về chính trị-xã hội, mạnh về kinh tế, vững về QP-AN, đã phát huy sức mạnh tại chỗ trong phòng thủ bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Những việc làm đó có ý nghĩa quan trọng góp phần củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với cấp ủy, chính quyền địa phương, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững lòng dân và sự ổn định chính trị ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo, tạo điều kiện cho sự ổn định và sự phát triển chung của đất nước”, Đại tá Lê Xuân Men Phó chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Liêm Phó chủ tịch UBND huyện Hải Hà cũng khẳng định: Các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn huyện Hải Hà đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, loại bỏ được các hủ tục, tệ nạn xã hội, các hoạt động xấu và trái pháp luật, không theo tà đạo, không di cư tự do, không khai thác, chặt phá rừng làm nương rẫy… Đặc biệt, các đơn vị kinh tế-quốc phòng của quân đội đã từng bước đưa dân ra sinh sống ổn định tại khu vực biên giới, hình thành các cụm, tuyến dân cư biên giới trong thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc; khắc phục tình trạng di dân tự phát, vượt biên trái phép, phối hợp các lực lượng khác đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tìm hiểu một số nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển để người dân yên tâm bám trụ ở biên giới.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp phát biểu kết luận buổi tọa đàm.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp ghi nhận những ý kiến phát biểu đầy tâm huyết và trách nhiệm đánh giá sát với tình hình thực tế. Đồng thời khẳng định: “Các ý kiến tham gia đã chỉ ra những phương hướng, giải pháp phù hợp để thực hiện đề tài một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận, kinh nghiệm và các bài học quan trọng để tổ chức đảng và chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, làm cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh, tạo nền tảng để phát triển toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong tình hình hiện nay; làm cơ sở để đề nghị Trung ương Đảng và các ban, bộ, ngành cần ban hành các quy định, hướng dẫn thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của các cơ quan, đơn vị quân đội cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ tăng cường, đồng thời các tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội quan tâm đào tạo về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho cán bộ, chiến sĩ khi tham gia giúp đỡ địa phương khu vực biên giới…”.


VŨ HỮU KHOA/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/xay-dung-he-thong-chinh-tri-co-so-khu-vuc-bien-gioi-vung-manh-696954

  • Từ khóa