Đảng uỷ Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ 3, 28.06.2022 | 08:21:57
181 lượt xem

Ngày 27/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì hội nghị.


Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương và của tỉnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự. Trong đó đã quan tâm xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo theo đúng kế hoạch; tham gia hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự các cấp; hoàn thành 100% chỉ tiêu giáo dục quốc phòng, an ninh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chương trình, nội dung huấn luyện cho các đối tượng; triển khai chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2023. Đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” và hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu công tác hậu cần, kỹ thuật… Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.


Dương Nguyên/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/509291-dang-uy-quan-su-tinh-ra-nghi-quyet-lanh-dao-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2022.html

 

  • Từ khóa