Quân đội trong phòng, chống thách thức an ninh phi truyền thống

Thứ 3, 09.08.2022 | 14:28:29
152 lượt xem

“Vai trò của quân đội trong phòng, chống thách thức an ninh phi truyền thống” là chủ đề hội thảo khoa học do Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự - Học viện Chính trị tổ chức ngày 9-8.


Quân đội trong phòng, chống thách thức an ninh phi truyền thống
Các đại biểu tham dự hội thảo.
Quân đội trong phòng, chống thách thức an ninh phi truyền thống
Đại tá, PGS, TS Phạm Văn Sơn, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về an ninh phi truyền thống, thách thức an ninh phi truyền thống; làm rõ vai trò và phát huy vai trò của quân đội trong phòng, chống thách thức an ninh phi truyền thống.

Thông qua đó, góp phần cung cấp cơ sở khoa học, tham mưu cho  Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Học viện Chính trị về phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống trong thời gian tới. 

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã phân tích, nhận diện rõ hơn về an ninh phi truyền thống cả về khái niệm, cách tiếp cận, nội hàm; làm rõ vai trò, kết quả Quân đội nhân dân tham gia phòng, chống thách thức an ninh phi truyền thống và đề xuất các nội dung, biện pháp tiếp tục phát huy vai trò của quân đội trong phòng, chống thách thức an ninh phi truyền thống trong thời gian tới.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quan-doi-trong-phong-chong-thach-thuc-an-ninh-phi-truyen-thong-702238

  • Từ khóa