Triển khai nhiệm vụ phối hợp hoạt động khoa học công nghệ năm 2020

Thứ 6, 28.02.2020 | 09:20:20
298 lượt xem

Chiều 27-2, tại Binh chủng Công binh (Hà Nội), Bộ Quốc phòng (BQP) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa hai bộ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2019, chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa BQP và Bộ KH&CN đã được triển khai đồng bộ, thống nhất, gắn kết ngày càng chặt chẽ trong xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp BQP, đáp ứng được các mục tiêu mà chương trình đã đề ra, có bước phát triển mới tích cực.

Triển khai nhiệm vụ phối hợp hoạt động khoa học công nghệ năm 2020
Quang cảnh hội nghị.


Việc triển khai đồng bộ các chương trình, đề án KH&CN trọng điểm, đồng thời hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ cấp quốc gia đã góp phần xây dựng, hoàn thiện Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam; duy trì, phát triển và từng bước hoàn thiện hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, tạo ra một số sản phẩm KH&CN thiết thực. Công tác xây dựng tiềm lực luôn được chú trọng, năng lực của các tổ chức nghiên cứu trong quân đội ngày càng được nâng lên, từng bước làm chủ một số công nghệ mũi nhọn, then chốt trong việc khai thác, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, đặc biệt là những loại vũ khí công nghệ cao. Hoạt động hợp tác KH&CN đã được mở rộng về quy mô, đa dạng về phương thức, đặc biệt là việc hợp tác đã ngày càng mở rộng đối với các đối tác mới, có tiềm lực KH&CN tiên tiến. Việc hợp tác với các nước bạn, láng giềng để củng cố mối quan hệ hữu nghị, truyền thống ngày càng được tăng cường. Trong năm, hai bên đã phối hợp với một số tổ chức KH&CN ngoài nhà nước cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, qua đó huy động được nguồn lực tổng hợp phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai nhiệm vụ phối hợp hoạt động khoa học công nghệ năm 2020
Các đại biểu tham quan sản phẩm mới do Binh chủng Công binh nghiên cứu, sản xuất.


Sau khi nghe báo cáo đánh giá hoạt động phối hợp của hai bên cùng các ý kiến thảo luận, lãnh đạo BQP và Bộ KH&CN đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ chương trình phối hợp giữa hai bộ năm 2020. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu của chương trình với phương châm đổi mới phương thức, mở rộng phạm vi, tập trung và có chiều sâu. Tập trung triển khai các chương trình, đề án KH&CN trọng điểm cấp quốc gia và BQP, tổ chức tổng kết một số chương trình, đề án đến hạn và xây dựng, triển khai một số chương trình, đề án mới. Chú trọng áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế; khai thác, tận dụng tối đa thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào nghiên cứu, sản xuất, cải tiến vũ khí, trang bị. Nâng cao hiệu quả khai thác tiềm lực KH&CN, tập trung chuyển đổi các tổ chức KH&CN sang cơ chế tự chủ. Mở rộng quan hệ với các bộ, ngành Nhà nước để hợp tác và nâng cao chất lượng hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trong quân đội. Phối hợp tổ chức thực hiện Hiệp định bảo hộ sở hữu trí tuệ trong hợp tác với Liên bang Nga, ứng dụng năng lượng nguyên tử, quản lý an toàn bức xạ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham quan sản phẩm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do các cơ quan, đơn vị thuộc Binh chủng Công binh nghiên cứu, sản xuất.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trien-khai-nhiem-vu-phoi-hop-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe-nam-2020-610981


  • Từ khóa