Trung đội trưởng đa tài

Thứ 6, 27.03.2020 | 14:17:07
445 lượt xem

Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, sâu sát, tận tụy trong công việc, sáng tạo làm mô hình huấn luyện, hòa đồng với đồng chí, đồng đội, giỏi hoạt động văn hóa, văn nghệ, đó là những lời nhận xét của cán bộ, chiến sĩ về Thượng úy Nguyễn Xuân Việt, Trung đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 862, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân.

Năm nay là năm thứ 2, đồng chí Việt đảm nhận nhiệm vụ Trung đội trưởng, trung đội Hải quân đánh bộ. Trên cương vị này, Thượng úy Nguyễn Xuân Việt luôn quan niệm: Để hoàn thành chức trách, bản thân phải có năng lực thực sự và phải gương mẫu đi đầu trong tất cả các hoạt động. Vì vậy, những năm qua, đồng chí Việt luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, xông xáo đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; luôn tìm tòi, học hỏi trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ năng lực chỉ huy, rèn luyện tác phong và phương pháp làm việc; tổ chức duy trì trung đội chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; quán triệt, giáo dục bộ đội luôn có nhận thức đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên gần gũi, chia sẻ với những khó khăn của bộ đội. Trong huấn luyện, Thượng úy Nguyễn Xuân Việt luôn chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong cho đội ngũ tiểu đội trưởng, nhờ đó kết quả kiểm tra các khoa mục, nội dung huấn luyện của trung đội luôn đạt khá, giỏi, riêng huấn luyện chuyên ngành đạt giỏi. Qua các đợt thi đua, trung đội đều hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đề ra.

Trung đội trưởng đa tài
Thượng úy Nguyễn Xuân Việt hướng dẫn chiến sĩ tập thể lực.

Nhận thức được tầm quan trọng của huấn luyện thể lực, là một nội dung đặc thù, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung cả về con người, vật chất và trang bị. Đặc biệt đối với những người lính Hải quân đánh bộ yêu cầu đòi hỏi về thể lực phải cao hơn. Trong quá trình công tác, Việt nhận thấy nhiều cán bộ, chiến sĩ còn ngại rèn luyện sức khỏe ngoài giờ, mặt khác lực lượng tự luyện tập thể lực phân tán, không có người hướng dẫn tập, hiệu quả không cao mà còn có thể dẫn đến mất an toàn. Trước bất cập đó, đồng chí Việt đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu, tận dụng vật liệu sẵn có của đơn vị như: Xi măng, sắt, đá…, kết hợp đề nghị cấp trên và đoàn cơ sở hỗ trợ thêm để xây dựng khu tập thể lực tổng hợp, bao gồm: Khu tập gyms đa năng; vị trí tập võ; khu tập xà đơn, xà kép và sân thi đấu võ đối kháng. Đến nay, mô hình đã hoàn thành, rất thiết thực cho huấn luyện, rèn luyện thể lực tập trung, có không gian để rèn luyện sức khỏe bền bỉ, dẻo dai hơn, tạo sức hút của đông đảo cán bộ, chiến sĩ tự giác tham gia luyện tập; tiện cho công tác quản lý quân số và nắm bắt tình hình đơn vị của cán bộ. Bên cạnh đó, quá trình tập luyện có người hướng dẫn đúng kỹ thuật, chất lượng được nâng lên rõ rệt, đáp ứng được yêu cầu trong công tác huấn luyện và rèn luyện thể lực của đơn vị.

Trung tá Ngô Văn Hưng, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 862, Lữ đoàn 146 nhận xét: “Đồng chí Việt là một trung đội trưởng rất đa tài. Đồng chí luôn xác định động cơ phấn đấu tốt. Trong công việc, đồng chí sâu sát, quản lý quân tốt, có nhiều sáng tạo; trong các hoạt động thì luôn sôi nổi, hòa đồng, luôn được cán bộ, chiến sĩ tin yêu”.

Với những kết quả đạt được, năm 2019, tập thể Trung đội 1 đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến; được Lữ đoàn 146 tặng giấy khen trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Cá nhân Thượng úy Nguyễn Xuân Việt đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; giấy khen trong huấn luyện và các phong trào thi đua cao điểm.


Bài, ảnh: NGUYỄN NINH-VIỆT KHOA/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trung-doi-truong-da-tai-613489


  • Từ khóa