THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

Thứ 2, 06.07.2020 | 10:54:30
4,068 lượt xem

UBND TỈNH LẠNG SƠN                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 142/QĐ-PTTH                                                       Lạng Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1)

 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020


          GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH LẠNG SƠN


Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 tại Tờ trình số 290 /TTr-HĐTTVC ngày 06/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình.

(Có Danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 có trách nhiệm thông báo đến các thí sinh, công khai kết quả tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình,

Điều 3. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020, Ban giám sát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Nội vụ (b/c);

- GĐ, PGĐ Đài;

- Niêm yết tại trụ sở Đài;

- Đăng tải trên Trang TTĐT của Đài;

- Lưu: VT, TC, HSTT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)Nguyễn Đông Bắc


Tải file tổng hợp điểm thi tại đây

UBND TỈNH LẠNG SƠN

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH


 


DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (vòng 1)
 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-PTTH ngày 06/7/2020 của Giám đốc Đài PTTH tỉnh)
STTTên thí sinhSố báo danhNgày, tháng, năm sinhDân tộcHộ khẩu thường trú Trình độ chuyên mônChứng chỉ
 (hoặc văn bằng 2)
Đăng ký thi ngoại ngữƯu tiênĐiểm thi môn Kiến thức chungĐiểm thi môn Tin họcĐiểm thi môn Tiếng AnhGhi chú
NamNữTrình độChuyên ngành
  đào tạo
Hệ đào tạoKết quả tốt nghiệpTin họcNgoại ngữ
12345678910111213141516171819
1Ma Phương Anh01
14/9/1997TàyThôn Nà Slảng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng SơnĐại họcLuật Chính quyKháUDCNTTCBTOEFL A2Miễn DTTS225110
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
2Nguyễn Ngọc Anh02
28/12/1993Tày44 Phố Muối, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLTB KháUDCNTTCBTOEFL bậc 3Miễn DTTS180115
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
3Phùng Mai Ngọc Anh03
28/9/1993Kinh32 Thân Cảnh Phúc, P Hoàng Văn Thụ, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcLuật kinh tếChính quyKháTin học BTiếng Anh BTiếng Anh
27013075Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
4Vi Văn Đạo046/9/1991
NùngThôn Kéo Phầy, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng SơnĐại họcCông nghệ thông tinChính quyTrung bìnhTin học BTiếng Anh B Miễn DTTS185Miễn 
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
5Đặng Anh Dũng052/1/1991
KinhKhối 6, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCử nhânChính trị học Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chíChính quyKháUDCNTTCBTiếng Anh bậc 3/6Tiếng Anh
21514070Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Tiếng Anh đạt 14/30 câu 70/150 điểm)
6Vi Mạnh Dũng0629/6/1989
Tày7/29 Phan Huy Chú, P Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLTB KháUDCNTTCBAnh Bậc 2Miễn DTTS170105
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
7Triệu Thị Duyên07
20/1/1986NùngNgõ 55, Ngô Thì Sĩ, P Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLTrung bình kháBAnh BMiễn DTTS20095
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
8Cao Thị Thu Hà08
27/2/1984KinhTập thể Hạt 1, Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh lạng SơnĐại họcĐiện tử viễn thôngVHVLTrung bình kháTin học BTiếng Anh TOEIC bậc 2 Tiếng Anh
2059560Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Tiếng Anh đạt 12/30 câu 60/150 điểm)
9Phan Bích Hiền09
1/7/1985TàySố 40 Tô Hiến Thành, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcPhát thanh truyền hìnhVHVLKháUDCNTTCBTiếng Anh A2Miễn DTTS9595
Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 19/60 câu, 95/300 điểm)
10Nguyễn Trung Hiếu1015/7/1997
Tày114 Lê Lợi, phường Vĩnh trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcQuản lý nhà nướcChính quyKháUDCNTTCBTOEFL A 2Miễn DTTS16575
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
11Hoàng Thị Thanh Hoa11
18/4/1995NùngThôn Na Cà, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng SơnĐại họcSư phạm vănChính quyGiỏiUDCNTTCBAnh B2Miễn DTTS195105
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
12Vi Thị Hoa12
10/1/1982TàySố 01 ngõ 14 đ Bắc Sơn, P Hoàng văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcXuất bản (Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 8 tuần)Chính quyTB KháBAnh Đại họcMiễn DTTS205115
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
13Trần Thị Minh Hòa13
15/9/1988Tày131 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo chíVHVLTrung bình kháBAnh BMiễn DTTS140110
Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 28/60 câu, 140/300 điểm)
14Lương Thế Hùng1413/10/1984
KinhSố 30 Khối Lê Hồng Phong, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcKỹ thuật điện tử, truyền thôngHọc từ xaTrung bình kháTin học BTiếng Anh BTiếng Anh
1108040Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 22/60 câu, 110/300 điểm; Điểm thi môn Tiếng Anh đạt 8/30 câu, 40/150 điểm)
15Nông Công Hưng1530/6/1985
Nùng54 Đại Huề, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh lạng SơnĐại họcĐiện tử viễn thôngVHVLTrung bình kháUDCNTTCBTOEFL A2 Miễn DTTS200140
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
16Hoàng Thị Thu Hương16
3/3/1982TàySố 77 đường Hùng Vương, khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnThạc sĩBáo ChíVHVLGiỏiUDCNTTCBAnh BMiễn DTTS140115
Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 28/60 câu, 140/300 điểm)
17Nông Kim Huyên17
20/6/1994NùngThôn Phai Xả, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo chíChính quyGiỏiTin học IC3Anh A2Miễn DTTS190115
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
18Nguyễn Thị Diệu Liên18
27/2/1991KinhSố 40A đường Tuệ Tĩnh, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLKháBAnh BTiếng Anh
17010545Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Tiếng Anh đạt 9/30 câu, 45/150 điểm)
19Nguyễn Thúy Ngân19
18/10/1989TàyNgõ 4 đường Trần Quang Khải, P Chi Lăng, T phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLTB KháBAnh BMiễn DTTS205115
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
20Nông Hồng Ngọc20
10/9/1985TàyBản Viển, Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo chíVHVLTrung bình kháUDCNTTCBTiếng Anh bậc 3/6Miễn DTTS140100
Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 28/60 câu, 140/300 điểm)
21Hoàng Thị Nhàn21
25/12/1983NùngSố 106 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng SơnĐại họcĐiện tử viễn thôngĐại học từ xaKháTin học BTiếng Anh CMiễn DTTS135110
Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 27/60 câu, 135/300 điểm)
22Nông Thị Phương Quỳnh22
5/12/1993TàyKhu đô thị Phú Lộc 4, khối 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLKháBAnh A2Miễn DTTS170110
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
23Hoàng Văn Sáng2315/3/1983
NùngTập thể Kho bạc, tổ 5, khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcKỹ thuật điện tử, truyền thôngHọc từ xaTrung bình kháUDCNTTCBTiếng Anh TOEFL A2Miễn DTTS10550
Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 21/60 câu, 105/300 điểm; Môn tin học đạt 10/30 câu, 50/150 điểm)
24Nông Thị Thanh24
28/6/1990Nùng156 Tô Thị, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLGiỏiBAnh BMiễn DTTS120105
Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 24/60 câu, 120/300 điểm)
25Đoàn Thị Thu Thảo25
24/3/1990TàySố 14 đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo chíVHVLKháBAnh BMiễn DTTS14085
Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 ( Điểm thi môn Kiến thức chung đạt 28/60 câu, 140/300 điểm)
26Phạm Thị Phương Thảo26
8/8/1994KinhSố nhà 3, ngõ 68 đ Lê Lai, p Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLKháUDCNTTCBTOEFL ITP bậc 2Tiếng Anh
16013095Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
27Phùng Văn Thơ277/11/1988
NùngNà Mười, xã Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng SơnĐại họcQuay phimChính quyTrung bình kháUDCNTTCBAnh BMiễn DTTS220130
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
28Liễu Văn Thời2818/10/1991
NùngThôn Nà Rọ, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLKháBAnh BMiễn DTTS15085
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
29Hứa Lâm Ngọc Thu29
8/2/1985Nùng140 Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo chíChính quyKháUDCNTTCBAnh BMiễn DTTS50105
Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 10/60 câu, 50/300 điểm)
30Phạm Thị Phương Thúy30
24/12/1983KinhSố nhà 8 ngõ Đồng Tiến, Tổ 9, Khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLGiỏiBAnh Đại họcMiễn 
11590
Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 23/60 câu, 115/300 điểm)
31Nguyễn Thị Thu Thủy31
16/11/1995Kinh111 Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCử nhânLuật kinh tếChính quyKháBTiếng Anh A2Tiếng Anh
14011055Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 28/60 câu, 140/300 điểm; Môn Tiếng Anh đạt 11/30 câu, 55/150 điểm)
32Đào Thanh Toản3223/1/1987
KinhSố nhà 13 ngõ 1 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLKháBAnh BTiếng Anh
11510525Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 23/60 câu, 115/300 điểm; Môn Tiếng Anh đạt 5/30 câu, 25/150 điểm)
33Hoàng Thị Như Trang33
28/9/1987NùngThôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng SơnThạc sĩBáo ChíChính quy
Tin BAnh B2Miễn DTTS175115
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
34Lê Thị Trắng34
16/8/1982Nùng16/85 Phố Muối, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcKỹ thuật điện tử, TTHọc từ xaTrung bình kháUDCNTTCBTOEFL A2Miễn DTTS225100
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
35Triệu Trung3520/4/1990
Dao37 Tổ Sơn, khối văn Miếu, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh lạng SơnĐại họcKỹ thuật Phát thanh truyền hìnhVHVLTrung bình kháUDCNTTCBTiếng Anh BMiễn DTTS125120
Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Kiến thức chung đạt 25/60 câu, 125/300 điểm)
36Cao Thị Thu Vân36
21/7/1987KinhSố 01, Chu Văn An, phường Vĩnh trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcCông nghệ thông tinChính quyTrung bình kháUDCNTTCBTiếng Anh BTiếng Anh
215Miễn 50Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Tiếng Anh đạt 12/30 câu, 50/150 điểm)
37Vũ Hoàng Yến37
20/1/1997KinhSố 43, ngõ 15A, Tông Đản, P Hoàng Văn Thụ, TP LSơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBiên tập truyền hìnhChính quyKháUDCNTTCBAnh B2Tiếng Anh
210110125Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
38Đỗ Nguyệt Anh38
5/8/1994Tày660, Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngTài chính- Ngân hàngChính quyTrung bình khá
Trung BMiễn DTTS260135
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
39Dương Ngọc Ánh39
9/11/1996TàyXã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcCông tác xã hộiChính quyTrung bình
Anh B1Miễn DTTS21090
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
40Đinh Bá Duyệt4011/8/1988
TàyThôn Bản Đẩy, xã Thạch Đạn, huyện Cao lộc, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ điện ảnh và THChính quyTrung bình
Tiếng Anh Bậc 2Miễn DTTS185105
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
41Nguyễn Thanh Hảo41
11/11/1988KinhSố 266, tổ 4 khối 10, phường Tam Thanh, tphố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnTrung cấpCông nghệ KT điện tửChính quyTrung bình
Tiếng Anh Bậc 3Tiếng Anh
1959595Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
42Nguyễn Công Hùng4224/2/1981
KinhSố 8, ngõ 149, đường Bến Bắc, PTam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcKỹ thuật PTTHVHVLTrung bình khá
Tiếng Anh Bậc 2Tiếng Anh
1909080Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
43Nông Quốc Huy4314/11/1988
TàySố 9/6 Lê Hồng Phong, khối 8, P Tam Thanh, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ ĐA và THChính quyKhá
Tiếng Anh A2Miễn DTTS165125
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
44Hoàng Thị Lan44
24/11/1995Nùngxã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng SơnĐại họcLưu trữ họcChính quyGiỏiBIelts B1Miễn DTTS245130
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
45Bế Ngọc Mai45
25/8/1989TàyThôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ điện ảnh và THChính quyKhá
Tiếng Anh A2Miễn DTTS200120
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
46Hoàng Hữu Nam4612/10/1987
TàySố 4, ngõ 197, đường Chu Văn An, P Vĩnh trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ điện ảnh và THChính quyTrung bình
Tiếng Anh Bậc 2Miễn DTTS210125
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
47Nguyễn Văn Nam4716/1/1988
NùngĐiềm He 1, xã Văn An, h Văn Quan, tỉnh Lạng SơnTrung cấpKỹ thuật điện tửChính quyTrung bình
Tiếng Anh Miễn DTTS160105
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
48Nguyễn Thị Ái Ngân48
7/9/1995TàySố 8 ngõ 8 thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, T phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcKhoa học thư việnChính quyTrung bình
Tiếng Anh Bậc 3Miễn DTTS260115
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
49Vi Thị Nguyệt49
12/12/1993Môngxã Khánh Long, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng SơnCao đẳngSư phạm Toán- LýChính quyTrung bình khá
Tiếng Anh BMiễn DTTS29090
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
50Đặng Thị Nhung50
13/9/1988KinhSố 14 ngõ 315 đường Bắc Sơn, phường Hoàng văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngBáo ChíVHVLGiỏi
Tiếng Anh Bậc 2Tiếng Anh
1609570Không đủ ĐK thi tuyển vòng 2 (Môn Tiếng Anh đạt 14/30 câu, 70/150 điểm)
51Hoàng Thị Nhung51
5/11/1989TàySố 46 Phai Luông 5, khối Đại Thắng, P Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnTrung cấpVăn thư hành chínhChính quyGiỏiBTiếng Anh BMiễn DTTS215120
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
52Nông Văn Thượng5221/9/1990
NùngNà Pàn, xã Thụy Hùng , huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ điện ảnh và THChính quyTrung bình
Tiếng Anh BMiễn DTTS215100
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
53Hoàng Thu Thủy53
14/11/1988TàyThôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng SơnCao đẳngVăn thư hành chínhChính quyKháUDCNTTCBTiếng Anh A2Miễn DTTS200130
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
54Lường Huyền Trang54
9/2/1993TàyThôn Tân Minh, xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng SơnCao đẳngBáo ChíChính quyTrung bình khá
TOEFL Bậc 2Miễn DTTS19595
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
55Nguyễn Khoa Mạnh Tùng558/11/1987
TàySố 33 đ Yết Kiêu, P Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcCNTTChính quyTrung bình kháâ
Tiếng Anh BMiễn DTTS225Miễn 
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
56Lương Thúy Việt56
21/7/1994TàySố 16 ngõ 103 đường Ngô Quyền, P Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcSư phạm giáo dục chính trịChính quyKhá
Anh B1Miễn DTTS240105
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
57Hoàng Hải Yến57
4/11/1991NùngNgõ 24 đường Bà Triệu, P Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngBáo ChíLiên thôngGiỏi
Anh B2Miễn DTTS255120
Đủ ĐK thi tuyển vòng 2
Danh sách này gồm có 57 người./.
Tải file tổng hợp điểm thi tại đây

  • Từ khóa
Cảnh giác với “khuyến mại ảo”
Cảnh giác với “khuyến mại ảo”

Nhiều chương trình khuyến mại đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm giá rẻ, tuy nhiên không ít doanh nghiệp, cửa hàng lợi dùng cơ hội này để tiêu thụ hàng hàng kém chất lượng. Điều này đòi hỏi việc hoạt động...