Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chỉ thị số 05

Thứ 5, 19.05.2022 | 16:33:38
195 lượt xem

LSTV - Chiều ngày 17/05/2022, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến ba cấp học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2022 với nội dung:"Trách nhiệm nêu gương của đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, nguyện vọng cống hiến, nêu cao đạo đức cách mạng, đủ năng lực đáp ứng trong tình hình mới". Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh, hơn 300 cán bộ đoàn chuyên trách, đoàn viên thanh niên

Tại hội nghị, các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đã được nghe Giáo sư- Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên uỷ viên hội đồng lý luận Trung Ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia HCM chia sẻ một số nội dung trọng tâm như: một số sự kiện đặc biệt quan trọng của năm nay khi nghĩ về Bác; Cuộc đời, sự nghiệp của Bác, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; Những điều cần làm để nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phẩm chất, năng lực, uy tín cán bộ Đoàn trong tình hình mới. Ngoài ra, các đại biểu đã được nghe một số mẩu chuyện về Bác Hồ.

Toàn cảnh Hội nghị

Những bài học, những thông điệp từ những mẩu chuyện về Bác được chia sẻ trong hội nghị nhằm giúp các cán bộ, đoàn viên hiểu thấu đáo hơn về Chuyên đề năm 2022. Từ đó thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đoàn viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Đồng thời xây dựng phẩm chất, năng lực, uy tín cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.


Huyền Trang

  • Từ khóa