Trong thời gian sáng nay, Lữ đoàn đã cùng địa phương vận chuyển 200m3 đất, đá, gia cố hơn 3km đê. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tra công tác phòng chống bão số 6 tại Quảng Ninh cũng đến động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 đang gia cố đê Hà Nam. 
 

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 gia cố đê Hà Nam tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

 

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 phòng chống cơn bão số 6 tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.


Đồng chí Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 phát huy tốt truyền thống và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, làm tốt công tác phòng chống bão số 6, duy trì và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao; phối hợp chặt chẽ với địa phương, sẵn sàng cơ động lực lượng xử lý tốt các tình huống trong mưa, bão.
 

Lữ đoàn 147 cũng duy trì 9 kíp xe thiết giáp lội nước cùng 300 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ trực và thường xuyên liên lạc với chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.