Cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 5 tập trung tìm các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện... Trước hết là đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chỉ huy, cơ quan, nâng cao chất lượng tham mưu. Nội dung đi sâu vào công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; các hình thức chuyển trạng thái SSCĐ; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch… Trên cơ sở đó, sư đoàn phân rõ trách nhiệm từng cơ quan, lấy cơ quan tham mưu làm trung tâm hiệp đồng tổ chức tham mưu, quản lý, điều hành huấn luyện. Cơ quan tham mưu chủ động phối hợp tham mưu kế hoạch, hướng dẫn, công tác bảo đảm huấn luyện cụ thể. Các đơn vị lập kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện tháng, tuần khoa học, bảo đảm xoay vòng, xen kẽ phù hợp đặc thù của đơn vị. Qua đó, sư đoàn quản lý tốt nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng huấn luyện trên các mặt. 
 

Bộ đội Sư đoàn 5 phối hợp với các đơn vị diễn tập hiệp đồng chiến đấu. Ảnh: ĐOÀN HUẤN.


Sư đoàn chỉ đạo tăng thời gian huấn luyện thực hành, chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện bơi, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn; nâng cao chất lượng huấn luyện trong điều kiện dã ngoại, diễn tập; hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá đúng thực chất. Các nội dung huấn luyện đều cập nhật kiến thức mới, có tính thời sự, sát yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, nhiệm vụ của sư đoàn. Nhiều nội dung huấn luyện mới được triển khai hiệu quả, như: Sĩ quan cấp phân đội và cơ quan trung, sư đoàn biên chế thành khẩu đội hỏa lực huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật; đắp sa bàn báo cáo kế hoạch, hiệp đồng bắn đạn thật… Trong thực hiện, sư đoàn quan tâm tập huấn cán bộ về phương pháp tổ chức huấn luyện, luyện tập; yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó, bồi dưỡng suốt quá trình huấn luyện. Đối tượng tập trung là cán bộ phân đội. Đến nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó cấp trung đội có 82,4% khá, giỏi; cấp đại đội 100% khá, giỏi; hơn 85% tiểu đội trưởng làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn, duy trì luyện tập; 52,3% cán bộ tiểu đội huấn luyện được một số nội dung.
 

Sư đoàn đã triển khai huấn luyện cơ bản, vững chắc đội ngũ chiến thuật cấp tổ đến cấp trung đội và tập chiến thuật cấp đại đội, tiểu đoàn, có trọng tâm, trọng điểm, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính. Theo đó, cán bộ huấn luyện phải xây dựng phương án tập sát thao trường, địa bàn. Các đơn vị binh chủng khi huấn luyện chiến thuật đều phải lấy chiến thuật binh chủng hợp thành làm trung tâm. Trong huấn luyện, các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng hợp luyện, nhất là các hình thức chiến thuật cấp đại đội, tiểu đoàn, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật các phân đội binh chủng. Trọng điểm là huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện cho chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, nhất là kỹ thuật lựu đạn, thuốc nổ, công sự ngụy trang, vật cản, kỹ thuật đánh gần...  Đối với huấn luyện điều lệnh, sư đoàn tập trung đột phá luyện tập điều lệnh đội ngũ khối, kết hợp với rèn luyện nâng cao trình độ chính quy, rèn luyện tư thế động tác, tác phong, kết hợp huấn luyện chính khóa với rèn luyện ngoại khóa; tăng cường hành quân rèn luyện, mang vác nặng trong mọi điều kiện thời tiết, cự ly 15 đến 25km/lần. Định kỳ, đơn vị tổ chức giải đấu thể dục-thể thao, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện thể lực.
 

Những năm qua, Sư đoàn 5 tổ chức tốt các hình thức diễn tập gắn với cơ động lực lượng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu theo phương án. Các phân đội kết hợp huấn luyện hành, trú quân chiến đấu, dã ngoại, xử trí các tình huống trong phòng tránh đánh trả và các hình thức chiến thuật. Thông qua diễn tập, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các phân đội bộ binh với các phân đội binh chủng.
 

Sư đoàn bảo đảm tốt vật chất, thao trường chính quy, xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bộ đội. Các đơn vị đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có động cơ phấn đấu tốt, bản lĩnh vững vàng. Sư đoàn đổi mới phương pháp kiểm tra, coi trọng kiểm tra chéo, kiểm tra qua hội thi, đánh giá đúng thực chất, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ đơn vị khắc phục hạn chế; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả. 5 năm qua, sư đoàn có 52 sáng kiến giá trị được áp dụng; các đơn vị thuộc Sư đoàn 5 đều được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi và đơn vị huấn luyện thể lực giỏi...