Nhận thức đúng vai trò công tác thi đua-khen thưởng (TĐ-KT) và Phong trào TĐQT, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường SQĐC, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng kế hoạch khoa học, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã xác định.
 

Một giờ học của học viên Hệ Đại học, Trường Sĩ quan Đặc công. Ảnh: CHƯƠNG MỸ


Từ chủ trương lấy xây dựng chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của nhà trường, Phong trào TĐQT đã tập trung thúc đẩy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị, khoa giáo viên, các hệ học viên VMTD. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng nhân rộng, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong toàn trường.
 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Phong trào TĐQT đã hướng cán bộ, giảng viên, học viên chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dạy và học sát với từng đối tượng; thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu và ứng dụng khoa học-công nghệ vào giảng dạy; gắn GD-ĐT với thực tiễn huấn luyện, SSCĐ; tăng cường huấn luyện thực hành; duy trì nền nếp chế độ thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kế hoạch, quy chế, quy định trong dạy và học, nhất là trong thi, kiểm tra.
 

Kết quả, 5 năm qua, nhà trường đã đào tạo 15 đối tượng với hơn 3.000 học viên. Tỷ lệ tốt nghiệp khá, giỏi đạt hơn 97%. Học viên tốt nghiệp ra trường luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ, phát huy tốt kiến thức học tập tại nhà trường trên từng cương vị, chức trách được giao. Qua các cuộc kiểm tra của trên và các cuộc hội thao, hội thi của binh chủng và toàn quân, đội tuyển của Trường SQĐC luôn giành được nhiều giải cao.
 

Một trong những thành tích tiêu biểu trong Phong trào TĐQT là nhà trường đã thực hiện đột phá mạnh mẽ vào công tác rèn luyện thể lực cho cán bộ, học viên, nâng cao sức bền, độ dẻo dai, khả năng chịu đựng trước các điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt. Đây chính là cơ sở để đội ngũ học viên khi ra trường đảm đương được công tác huấn luyện bộ đội đặc công, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của binh chủng trong giai đoạn mới. Cùng với đó, từ mục tiêu Phong trào TĐQT, việc học tập ngoại ngữ, tin học của các khoa giáo viên, hệ học viên cũng nở rộ. Đây chính là “chìa khóa” để mỗi cán bộ, giáo viên, học viên mở ra cánh cửa tiếp cận những tri thức mới.
 

Chính vì thế, bên cạnh nhiệm vụ GD-ĐT, ở mảng nghiên cứu khoa học (NCKH), Trường SQĐC luôn là đơn vị dẫn đầu của BCĐC với việc triển khai nghiên cứu nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đồ dùng huấn luyện, biên soạn giáo trình, tài liệu đưa vào áp dụng trong thực tiễn công tác. Trong giai đoạn 2013-2018, nhà trường đã xây dựng được 9 chương trình khung, nghiệm thu được 5 đề tài khoa học cấp ngành, 7 đề tài khoa học cấp cơ sở cùng 16 chuyên đề khoa học khác, 50 sáng kiến cấp ngành và cấp cơ sở; biên soạn và in ấn gần 100 giáo trình phục vụ nhiệm vụ GD-ĐT và nghiên cứu của bộ đội đặc công...
 

Là cái nôi đào tạo cán bộ của BCĐC, Trường SQĐC luôn coi trọng công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để mỗi học viên khi ra trường có khả năng truyền thụ và lan tỏa cho bộ đội đặc công ở các đơn vị. Để đạt được điều đó, Phong trào TĐQT đã hướng cán bộ, giáo viên, học viên nêu cao ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị; các thiết chế văn hóa cơ sở được duy trì nền nếp, đạt được hiệu quả thiết thực...
 

Những năm tới, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường SQĐC xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức hiệu quả Phong trào TĐQT gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua và làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cái nôi đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đặc công cho binh chủng và các đơn vị đặc công trong toàn quân.