Gần 500 đại biểu là cán bộ tài chính quân đội đến từ các đơn vị dự toán cấp 3, cấp 4 ở khu vực phía Nam. Đây là hội nghị thứ tư kết thúc đợt tập huấn sau 3 hội nghị đã được tổ chức thành công tại Quân khu 3 và Nha Trang.

Các đại biểu được cán bộ Cục tài chính, Bộ Quốc phòng giới thiệu về 4 chuyên đề: Tổng quan về chế độ kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp trong Bộ Quốc phòng; hệ thống tài khoản kế toán và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu; hệ thống chứng từ kế toán và sổ kế toán; hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán. Cuối hội nghị, cán bộ đội ngũ giáo viên sẽ giải đáp những ý kiến của đại biểu tham dự về những nội dung được tập huấn.
 

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị lần này đã tập trung giới thiệu những nội dung đổi mới cơ bản Chế độ kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp  trong Bộ Quốc phòng theo Quyết định số 5555/CTC-CĐQLHL ngày 25-9-2018 của Cục tài chính/BQP (gọi tắt là CĐKT 5555). 
 

So với chế độ kế toán trước đây, chế độ kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp lần này có những thay đổi căn bản về hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kế toán phải hạch toán nhiều bút toán đồng thời hơn so với trước đây như: Hạch toán đồng thời chi phí với doanh thu; kế toán tài chính (trong bảng) đồng thời với kế toán phục vụ quyết toán kinh phí (ngoài bảng)... Đây là những thay đổi phù hợp với các quy định của Luật kế toán và chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp của Bộ tài chính, phù hợp với đặc thù của công tác quản lý tài chính, tài sản của Bộ Quốc phòng. 
 

Thời điểm áp dụng chế độ kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp trong Bộ Quốc phòng bắt đầu thực hiện từ ngày 1-1-2019.