Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Trung đoàn 726 giúp nhân dân khai thông kênh mương.


Theo đó trong 3 ngày, trung đoàn đã huy động hơn 100 cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện phối hợp, vận động 200 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số thực hành làm ruộng nước vụ Đông Xuân 2019 với diện tích hơn 10 ha và nạo vét, đắp đê hơn 3km kênh mương nội đồng của địa phương. Các trí thức trẻ tình nguyện mới tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng còn hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc lúa, sắn, rau sạch, hướng dẫn pháp luật, tin học… theo đề án của Binh đoàn 16. Trung đoàn còn phối hợp với ban, ngành địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như vạch trần âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, các loại tội phạm lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo, lôi kéo, kích động đồng bào, góp phần xây dựng địa bàn an toàn.