Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu phát biểu bế mạc lớp tập huấn.


Tham gia tập huấn đợt có 44 giảng viên thuộc Học viện Lục quân, Học viện Hải quân; các trường: Sĩ quan Lục quân 2, Sĩ quan Không quân, Sĩ quan Công binh và Sĩ quan Thông tin.
 

Trong thời gian từ ngày 7-10 đến 10-11, các học viên được giới thiệu lý thuyết 07 mô đun gồm: Hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản cơ bản, sử dụng bảng tính cơ bản, sử dụng trình chiếu cơ bản, sử dụng internet cơ bản và xử lý văn bản nâng cao. Cùng với học tập lý thuyết, học viên còn được thực hành phương pháp biên soạn bài giảng điện tử và ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Kết thúc tập huấn, các giảng viên tiến hành làm bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập và làm cơ sở để cấp chứng chỉ Tin học.
 

Lớp tập huấn đã hoàn thành, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, qua đó bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho giảng viên ở các học viện, trường sĩ quan, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội trong thời gian tới.