Đây là một trong những hoạt động thường niên của nhà trường, thể hiện tình đoàn kết, truyền thống cao đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ và tinh thần nhân văn vì cộng đồng. Trung sĩ Nguyễn Hữu Thái, Chi đoàn Đại đội 3, Hệ 3, chia sẻ: “Đây là lần thứ tư tham gia hiến máu nhân đạo, tôi mong muốn gửi tới đồng đội, bệnh nhân đang chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong và ngoài quân đội những đơn vị máu để giúp họ điều trị. Với tình cảm, trách nhiệm của quân nhân, tôi sẽ tiếp tục đăng ký hiến máu trong những đợt tiếp theo khi nhà trường phát động và tổ chức”.
 

Học viên Hệ 3, Trường Sĩ quan Chính trị tham gia hiến máu tình nguyện.

Buổi hiến máu tình nguyện của nhà trường có sự tham gia của hơn 600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, qua đó thu được hơn 552 đơn vị máu, góp phần cung cấp nguồn dự trữ máu cần thiết trong việc cấp cứu, điều trị, cứu chữa người bệnh. Thượng tá Phạm Xuân Hưng, Chính trị viên Hệ 3, cho biết: “Chúng tôi quán triệt đến mỗi học viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như trách nhiệm với đồng chí, đồng đội và cộng đồng. Trong các đợt hiến máu tình nguyện, học viên Hệ 3 luôn xung kích thực hiện và triển khai có hiệu quả, vượt chỉ tiêu đề ra. Đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của quân nhân mà còn lan tỏa sâu sắc, là nét đẹp văn hóa với cộng đồng”.