Có được kết quả trên là do cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn tích cực khổ luyện. Dưới đây là một số hình ảnh luyện rèn của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát Đặc nhiệm 31, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
 

Trên đường ra bãi tập.
 
Vượt hàng rào dây thép gai. 
 
Khởi động.
 
Luyện tập bắn súng.
 
Luyện tập đánh đối kháng.