Binh đoàn 15 và Học viện Lục quân ký kết chương trình hoạt động kết nghĩa năm 2019.


Năm 2018, hoạt động kết nghĩa giữa Binh đoàn 15 và Học viện Lục quân được triển khai thực hiện toàn diện, chặt chẽ, hiệu quả theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch ký kết. Hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin, tạo điều kiện, giúp đỡ nhau nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo và xây dựng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Học viện Lục quân đã tổ chức tập huấn chiến dịch cho 145 cán bộ của Binh đoàn 15; hướng dẫn xây dựng hệ thống văn kiện và tổ chức thực hành diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh trên địa bàn Tây Nguyên đạt kết quả tốt…

Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống và giao lưu, thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng trong các dịp lễ, tết. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Lục quân và cán bộ, công nhân, người lao động Binh đoàn 15 kiên định với đường lối cách mạng của Đảng, yên tâm tư tưởng công tác, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, phát triển kinh tế, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên.
 

Lãnh đạo Binh đoàn 15 và Học viện Lục quân tặng hoa cho đội văn nghệ của hai đơn vị tại Hội nghị.


Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế và bài học kinh nghiệm trong hoạt động kết nghĩa năm 2018. Đồng thời xác định phương hướng, nội dung và kí kết chương trình hoạt động năm 2019. Trong đó, tập trung làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng của hai đơn vị. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, phối hợp nghiên cứu khoa học. Binh đoàn 15 sẽ tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Lục quân đi nghiên cứu thực tế, thực tập, tham quan các mô hình kinh tế-quốc phòng. Học viện Lục quân tiếp tục giúp Binh đoàn 15 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hoàn thiện các văn kiện, phương án tác chiến trong khu vực phòng thủ; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp hỗ trợ xây dựng, trao tặng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà mái ấm công đoàn” và các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…