Thanh niên huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) tạm biệt quê hương lên đường nhập ngũ. Ảnh: VŨ VIẾT DƯƠNG. 

 
Thanh niên TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) phấn khởi, chững chạc trong bộ quân phục mới.

 
Bịn rịn chia tay người thân của các thanh niên huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình). Ảnh: TRẦN NGỌC

 

Đông đảo nhân dân TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đưa tiễn con em nhập ngũ. Ảnh: PHÍ THANH VIỆT. 

 
Các nữ học sinh trung học huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) tặng hoa và quà, chúc các anh đi "chân cứng, đá mềm". Ảnh: XUÂN HIẾU.