Trong thời gian 15 ngày, các đồng chí sĩ quan dự bị được nghiên cứu một số nội dung như: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; một số nội dung, phương pháp huấn luyện Điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện chiến thuật cấp trung đội; thứ tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành trú quân chiến đấu; quy cách soạn thảo giáo án, thông qua giáo án huấn luyện; các tính năng chủ yếu của vũ khí mới; luyện tập bắn bài 1 súng tiểu liên AK...

 

Quang cảnh khai mạc lớp huấn luyện. 
 
 
Thông qua lớp tập huấn nhằm thống nhất các nội dung mới về kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, công tác tham mưu, phương pháp huấn luyện và các nội dung liên quan đến xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; đồng thời nâng cao năng lực, phương pháp huấn luyện đồng bộ và quản lý đơn vị dự bị động viên cho đội ngũ sĩ quan dự các đơn vị ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.