"Cầu nối" giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ngành

Đề cập về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác sĩ quan biệt phái (SQBP), Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Phó bí thư Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM cho biết: Năm 2017, công tác quản lý SQBP luôn được Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng thông tư, hướng dẫn của trên. Đội ngũ cán bộ, SQBP có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, có năng lực công tác, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về lĩnh vực được phân công… Tuy nhiên, năm qua, đội ngũ cán bộ của BTTM nhất là cán bộ chủ trì có sự thay đổi, tổ chức biên chế một số cơ quan, đơn vị có sự biến động. Bên cạnh đó, đội ngũ SQBP hoạt động phân tán, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao...
 

Năm 2017, Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM đã quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác biệt phái sĩ quan. Đồng thời, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu biên chế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan sử dụng SQBP triển khai tổ chức thực hiện công tác biệt phái sĩ quan bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Đội ngũ SQBP được lựa chọn đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chất lượng ngày càng được nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, thực sự là cầu nối giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Hiện, số cán bộ cấp vụ và tương đương đạt tỷ lệ 19,04%, cán bộ có quân hàm từ thượng tá trở lên đạt 92,85%. Qua khảo sát, số SQBP thực hiện nhiệm vụ ở các bộ, ngành Trung ương, 100% cán bộ được đào tạo cơ bản, tỷ lệ tốt nghiệp đại học, sau đại học và trình độ tiến sĩ đạt 97,61%...
 

Phát huy vai trò tham mưu chiến lược của đội ngũ sĩ quan biệt phái
Thượng tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác sĩ quan biệt phái.


Một trong những nét nổi bật của đội ngũ SQBP của BTTM là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về các lĩnh vực được phân công; chủ động nghiên cứu tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trình cấp có thẩm quyền ban hành; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết. Đơn cử như Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QPAN) đã tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên. Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục QPAN chia sẻ: "Hằng năm cùng với hoàn thành tốt kế hoạch về xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, vụ còn làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục QPAN. Tổ chức tuyên truyền tập huấn Luật Giáo dục QPAN đạt hiệu quả. Quản lý và chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục QPAN và mua sắm trang bị, tài liệu, giáo trình, giáo khoa và các thiết bị dạy học môn giáo dục QPAN theo quy định... Hay như Vụ QPAN (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tham mưu giúp bộ trưởng thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gắn phát triển kinh tế-xã hội với củng cố QPAN trên mọi lĩnh vực và địa bàn cả nước...
 

Có được những kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và cơ quan sử
dụng SQBP. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quản lý SQBP đã quán triệt, triển khai thực hiện đúng theo hướng dẫn của các cấp về công tác biệt phái sĩ quan; thường xuyên trao đổi thống nhất với các cơ quan sử dụng SQBP trong công tác xây dựng và quản lý đội ngũ SQBP. Đội ngũ SQBP được tuyển chọn kỹ, hầu hết có trình độ, năng lực và khả năng tư duy tham mưu đề xuất, có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu và chủ động khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phấn đấu vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 

Nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng

Tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BTTM, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích nổi bật mà đội ngũ SQBP đã đạt được thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đặt ra yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong xây dựng đội ngũ SQBP và công tác biệt phái sĩ quan ở cơ quan tham mưu chiến lược. Từ thực tiễn công tác biệt phái sĩ quan trong thời gian qua, việc tiến hành công tác biệt phái sĩ quan và xây dựng đội ngũ SQBP của BTTM năm 2018 và những năm tiếp theo bảo đảm số lượng, chất lượng là rất cần thiết. Do đó, thời gian tới đội ngũ cán bộ SQBP tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc văn bản, hướng dẫn của trên về công tác biệt phái sĩ quan. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác biệt phái sĩ quan, từ tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong các cơ quan, đơn vị và quá trình thực hiện nhiệm vụ. Muốn đạt được các mục tiêu trên cần tập trung kiện toàn đội ngũ SQBP bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng ngày càng nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức toàn diện của đội ngũ SQBP. Phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị cử SQBP với đơn vị sử dụng SQBP để quản lý toàn diện cả về phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác. Thượng tướng Phan Văn Giang lưu ý: Đội ngũ SQBP phải tích cực chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức toàn diện, đổi mới phương pháp tác phong công tác, linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén trong tham mưu đề xuất ở tầm chiến lược, nhất là những vấn đề mới; đồng thời, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, mẫu mực về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết.