Đến Tiểu đoàn 4 (Lữ đoàn 144) những ngày cuối tháng tư, chúng tôi được chứng kiến không khí luyện tập hăng say của hơn 1.000 chiến sĩ mới trên bãi tập. Sau hơn một tháng huấn luyện, chiến sĩ mới khá chững chạc về lễ tiết tác phong, điều lệnh đội ngũ, nắm vững các yếu lĩnh, động tác bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ và thuần thục các tư thế vận động trên chiến trường... 
 

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144 luyện tập bắn súng.


Dẫn chúng tôi tham quan đơn vị, Đại úy Nguyễn Văn Hiệp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 cho biết: "Đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện hơn 1.000 chiến sĩ mới tuyển chọn từ 84 huyện, 12 tỉnh. Được cấp trên ưu tiên tuyển chọn “3 gặp, 4 biết” đến từng chiến sĩ, với tiêu chuẩn, chất lượng cao nên công tác huấn luyện của đơn vị khá thuận lợi. Cùng với nhanh chóng ổn định về tổ chức, biên chế, đơn vị thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch huấn luyện bảo đảm chất lượng theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của lữ đoàn, đơn vị đẩy mạnh rèn luyện ngoại khóa, tăng cường bồi dưỡng thêm về điều lệnh, thể lực, võ thuật cho bộ đội để bố trí về các chuyên ngành, bộ phận phù hợp".
 

Tại Tiểu đoàn 1, đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ canh gác, tuần tra bảo đảm an toàn các mục tiêu Sở chỉ huy-Cơ quan Bộ Quốc phòng, sau những giờ làm nhiệm vụ, các chiến sĩ lại hăng hái tập luyện chuyên sâu về điều lệnh, võ thuật, thể thao... Theo Thượng tá Nguyễn Đức Thi, Phó lữ đoàn trưởng: Với mục tiêu huấn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, người chiến sĩ không chỉ chuẩn mực về điều lệnh, nắm vững nghiệp vụ trong quá trình canh gác, tuần tra mà phải có thể lực, võ thuật tốt, xử lý linh hoạt các tình huống, bảo đảm an toàn mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo chỉ đạo của cấp trên, đơn vị tập trung huấn luyện chuyên sâu cho bộ đội nhiều nội dung như: Kỹ thuật chuyên ngành, nghiệp vụ đóng quân, canh phòng, kiểm soát quân sự, võ thuật, thể lực...
 

Đặc điểm của Lữ đoàn 144 có nhiều đối tượng, nhiều nhiệm vụ, do đó, kế hoạch huấn luyện cũng được xây dựng cụ thể, khoa học đến từng đối tượng, đồng thời có công tác tổ chức bảo đảm chu đáo và hội thao, kiểm tra, đánh giá kết quả chặt chẽ. Điển hình như Tiểu đoàn 1, ngoài các phân đội canh gác, tuần tra còn có các phân đội: Bộ binh cơ giới, trinh sát, khắc phục vật cản, phòng cháy chữa cháy... Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện chuyên sâu theo từng chuyên ngành, bảo đảm cho đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

Một trong những nội dung, yêu cầu được Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo đối với Lữ đoàn 144 trong năm 2018 là tăng cường huấn luyện cán bộ, lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, ngay trong những tháng đầu năm nay, Lữ đoàn 144 tập trung tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ về kỹ thuật bắn súng bộ binh, võ thuật và rèn luyện thể lực. Với sự phối hợp theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ của Cục Quân huấn, đơn vị đang tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với từng đối tượng, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, chiến sĩ. Kết quả kiểm tra bắn súng ngắn K59 bài 1 của cán bộ trong tháng đầu huấn luyện đạt được yêu cầu theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra là một minh chứng cụ thể cho việc này.
 

Là đơn vị làm nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ an toàn tuyệt đối Sở chỉ huy-Cơ quan Bộ Quốc phòng, đồng thời sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, Lữ đoàn 144 luôn coi trọng thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, lấy chất lượng huấn luyện là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng tá Nguyễn Đức Thi cho biết: "Trong thời gian tới, Lữ đoàn 144 tiếp tục quán triệt, thực hiện các phương châm, nguyên tắc, mối kết hợp và sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và trong quá trình huấn luyện, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Nâng cao trình độ của cán bộ, sĩ quan về bắn súng, võ thuật, điều lệnh; huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm chất lượng, an toàn; các đối tượng trong đơn vị được huấn luyện cơ bản, toàn diện, chuyên sâu có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao...".