Trước khi có sáng kiến, để trèo đến đỉnh cột, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải sử dụng thang, vừa tốn thêm người giữ thang, vừa bị hạn chế bởi kích thước của thang mà lại khó xoay hướng làm việc quanh cột. Từ năm 2016, đơn vị áp dụng sáng kiến “Thiết bị trèo cột điện tròn” vào thực hiện nhiệm vụ, giúp người trèo lên cột nhanh, dễ dàng, không phụ thuộc độ cao, dễ xoay chuyển hướng, bảo đảm an toàn. Hơn nữa sáng kiến này có thiết kế gọn nhẹ, bảo đảm tính linh hoạt, cơ động, dễ chế tác; sáng kiến sử dụng sắt thép, phế liệu có kích thước phù hợp để chế tạo nên giá thành rẻ.
 

Huấn luyện bảo đảm thông tin trên xe thông tin cơ động.


Được biết, Đại đội Thông tin 1 có nhiệm vụ chính bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, diễn tập, cơ động SSCĐ, tổ chức tập huấn, đặc biệt là làm nhiệm vụ phòng, chống khủng bố và thực hiện một số nhiệm vụ khác. Do đơn vị có lực lượng phân tán, trình độ chuyên môn nghiệp vụ không đồng đều đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Xuất phát từ chính khó khăn ấy, đơn vị xác định: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần tạo bước đột phá mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện làm chủ trang bị khí tài mới và các kíp xe thông tin cơ động.
 

Từ chủ trương trên, đơn vị chú trọng tổ chức huấn luyện sát thực tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn trên máy cho cán bộ, hạ sĩ quan, chiến sĩ; tích cực, chủ động tu sửa, làm mới mô hình học cụ, củng cố bãi tập, đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh, trí tuệ của các tập thể và cá nhân. Trong đó nổi bật là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Từ đó đã có nhiều mô hình, sáng kiến được các cấp đánh giá cao bởi giá trị lớn trong áp dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, như: “Thiết bị trèo cột điện tròn”, “Kích xe niêm cất”, “Mụp cáp”, “Ra cáp thông tin”, “Thiết bị rửa dây bọc thông tin”…
 

Theo đồng chí Nguyễn Quang Huy, Chính trị viên Đại đội, những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đơn vị duy trì nền nếp. Đây cũng là một trong những tiêu chí thi đua để đơn vị biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể trong Phong trào Thi đua Quyết thắng. Mỗi sáng kiến đưa ra đều là tâm huyết, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ nhằm khắc phục khó khăn trong thực tiễn, thể hiện trách nhiệm nâng niu từng con sóng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, chính xác, bí mật và an toàn. Đó cũng là cách đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng trong năm 2017.