Phóng viên (PV): Thời gian qua, Bộ tư lệnh 86 đã nỗ lực, chủ động nghiên cứu, phát triển phần mềm, ứng dụng CNTT và bảo đảm an ninh, ATTT quân sự như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng, TS Phạm Việt Trung: Thời gian qua, ngành CNTT quân đội có bước phát triển đột phá, đạt kết quả toàn diện trong phát triển, ứng dụng CNTT và bảo đảm an ninh, ATTT quân sự. Hệ thống văn bản pháp luật về CNTT từng bước được hoàn thiện, chuẩn hóa. Hạ tầng kỹ thuật CNTT, nhất là mạng máy tính quân sự luôn được quan tâm phát triển mở rộng, kết nối từ cơ quan chiến lược, chiến dịch đến đơn vị cơ sở. Toàn ngành tập trung xây dựng, phát triển tiềm lực KHCN, với việc chủ động đào tạo, huấn luyện, tập huấn cán bộ, nhân viên về CNTT, an ninh, ATTT; mở rộng hợp tác quốc tế về CNTT; phối hợp với các trung tâm CNTT trong và ngoài quân đội phòng, chống, khắc phục sự cố mạng máy tính. Bộ tư lệnh 86 đã triển khai 1 nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, 4 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 5 đề tài cấp Tổng cục Kỹ thuật cùng hàng trăm đề án, dự án CNTT, đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ tập trung vào thiết kế, phát triển phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, được nghiệm thu, đưa vào sử dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ huy, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo và trình độ, khả năng SSCĐ của quân đội. 
 

Thiếu tướng, TS Phạm Việt Trung. Ảnh: HƯƠNG HỒNG THU


Công tác bảo đảm an ninh, ATTT mạng có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống tự động hóa chỉ huy và vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Toàn quân tích cực, chủ động ứng dụng rộng rãi, hiệu quả CNTT trong huấn luyện, đào tạo, diễn tập, nghiên cứu KHCN, cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT; cải cách hành chính và các hoạt động chuyên môn khác. Hiệu quả ứng dụng CNTT không chỉ rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính mà còn tiết kiệm ngân sách quốc phòng…
 

PV: Đồng chí có thể nêu những định hướng nghiên cứu KHCN, phát triển ngành CNTT quân đội thời gian tới?

Thiếu tướng, TS Phạm Việt Trung: Sự phát triển mạnh mẽ và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 lãnh đạo, chỉ đạo ngành quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết 791 của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; nâng cao năng lực tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển CNTT, bảo đảm an ninh, ATTT trong quân đội. Toàn ngành đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHCN, nhất là lĩnh vực CNTT, ATTT phục vụ quân sự, quốc phòng và an ninh; chủ động nghiên cứu phần mềm ứng dụng trong chỉ huy tham mưu tác chiến, huấn luyện, diễn tập, làm chủ khai thác và cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong hoạt động CTĐ, CTCT, hậu cần, tài chính, sản xuất quốc phòng và cải cách hành chính quân sự. Toàn ngành chú trọng nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT gắn với bảo đảm an ninh, ATTT trong quân đội; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lực bảo đảm kỹ thuật CNTT; tổ chức huấn luyện, tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, trình độ làm chủ khai thác trang thiết bị CNTT, ứng dụng hiệu quả vào các hình thức tác chiến…
 

Cán bộ, nhân viên Trung tâm 4 (Bộ tư lệnh 86) trình diễn các sản phẩm CNTT ứng dụng tại đơn vị. 

 

PV: Bộ tư lệnh 86 có những hoạt động gì hưởng ứng Ngày KHCN Việt Nam, thưa đồng chí?

Thiếu tướng, TS Phạm Việt Trung: Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 xác định, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày KHCN Việt Nam là cụ thể hóa nhiệm vụ công tác KHCN của ngành, coi đây là động lực để nghiên cứu KHCN, phát triển các sản phẩm CNTT, bảo đảm an ninh, ATTT quân sự. Dịp này, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, giáo dục, thông tin các thành tựu KHCN mới đến cán bộ, chiến sĩ; tổ chức trưng bày, tham quan, giới thiệu tiềm lực, sản phẩm KHCN, phòng thí nghiệm ATTT của đơn vị. Các đơn vị tổ chức tọa đàm, sinh hoạt khoa học; đánh giá kết quả và phát động thi đua, đẩy mạnh nghiên cứu KHCN, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Bộ tư lệnh gặp mặt, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong nghiên cứu KHCN và giành giải cao trong phong trào ''Tuổi trẻ sáng tạo'' toàn quân…
 

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!