Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (TCHC) cùng lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
 

Các đại biểu tham dự hội nghị.


Những năm qua, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần đã chủ động nghiên cứu, tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tăng cường phân cấp ngân sách cho các đơn vị trong bảo đảm các mặt công tác hậu cần, VCHC, bảo đảm đúng nguyên tắc, chu đáo, kịp thời theo yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
 

Để thúc đẩy nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới, TCHC đã nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phương thức tạo nguồn VCHC với chủ trương: Tăng cường phân cấp cho đơn vị tự khai thác các mặt hàng sẵn có trên thị trường nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nâng cao chất lượng đời sống bộ đội; quản lý tốt chất lượng vật chất, trang bị hậu cần do các đơn vị tự tổ chức tạo nguồn. Thực hiện đúng chủ trương của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về mua sắm tài sản. Tổ chức phân cấp để đơn vị tạo nguồn các loại mặt hàng thông dụng, có sẵn trên thị trường, có nhiều nhà sản xuất, cung ứng và dễ khai thác tại địa phương. Thực hiện mua sắm tập trung một số mặt hàng theo phương thức ký thỏa thuận khung khi có quyết định của Bộ Quốc phòng.
 

Đối với các mặt hàng yêu cầu tính chính quy, đặc thù về mẫu mã, kiểu loại thì đặt hàng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong quân đội, cơ sở sản xuất quốc phòng nòng cốt và truyền thống. Các mặt hàng lưỡng dụng và thông dụng có sẵn trên thị trường, có nhiều nhà sản xuất, cung ứng thì tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định, đấu thầu rộng rãi là chủ yếu. Ngoài ra, đối với vật chất hậu cần của từng ngành thì có các phương thức tạo nguồn cụ thể.
 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận, biểu dương tinh thần tích cực, chủ động của lãnh đạo TCHC và các cơ quan chức năng thuộc TCHC trong nghiên cứu, đề xuất các phương thức tạo nguồn VCHC cũng như việc theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân trong bảo đảm VCHC. Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, phương thức tạo nguồn VCHC đã xác định, bảo đảm đúng pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng.
 

Thượng tướng Trần Đơn giao cho TCHC phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tổng hợp, rà soát, thẩm định, xác định rõ các mặt hàng phân cấp, phân cấp tới cấp nào; mặt hàng nào đặt hàng, tổng hợp báo cáo trình Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định. Sau khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức thực hiện ngay trong năm 2018. Cuối năm 2018 tổ chức rút kinh nghiệm và triển khai trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
 

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng lưu ý, quá trình tổ chức thực hiện tạo nguồn VCHC, với chức năng cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan tham mưu chiến lược của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, TCHC cần tính toán kỹ, đánh giá đúng tình hình của đối tác, nhất là nguồn hàng nhập khẩu từ đối tác nước ngoài, kể cả yếu tố về chính trị, để xác định phương thức tạo nguồn phù hợp, lâu dài. Nghiên cứu tính toán và ưu tiên khai thác hiệu quả nguồn hàng trong nước. Những lĩnh vực, mặt hàng đặc thù cần đề xuất, báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Đảng, Nhà nước chỉ đạo, tạo điều kiện, cơ chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới.